Skip to main content
28.03.2023

Treća (III) sednica Odbora RUE-a za 2023. godinu

Obaveštavamo vas da će se dana 30.03.2023.godine, u 10:00 časova, održati treći (III) sastanak Odbora RUE, prema sledećem dnevnom redu:

 

 

DNEVNI RED