Calendar

  CP by PSD TO HTML

Përfaqësues të Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW), janë takuar me Bordin e Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) për të diskutuar rreth gjendjes në të cilën ndodhet sektori i energjisë në vend dhe në veçanti për gjendjen financiare të Operatorit të Sistemit të Transmisionit (KOSTT) dhe atë të ndërmarrjes së ngrohjes qendrore në Prishtinë “Termokos”.

Përfaqësuesit e KFW kanë shprehur shqetësimet e tyre të thella për gjendjen financiare të operatorit të Sistemit të Transmisionit (KOSTT), pas vendimit të Gjykatës për mos pranimin e humbjeve të shkaktuara nga furnizimi me energji elektrike në veri të vendit. Këto shqetësime, siç janë shprehur ata, vinë për shkak të gjendjes së vështirë të krijuar në sektorin e energjisë. Sektor ky kyç i bashkëpunimit në mes Kosovës dhe Qeverisë Gjermane, por edhe i zhvillimit ekonomik të vendit. Përfaqësuesit e KfW-së kanë theksuar se  10 vitet e fundit KfW ka investuar në KOSTT mbi 30 milion euro dhe këto investime kanë qenë të suksesshme fal bashkëpunimit dhe angazhimit të KOSTT-it. Megjithatë, përfaqësuesit e KFW kanë theksuar se ky partneritet mund të rrezikohet në rast se nuk gjendet një zgjidhje për të daluar nga situata financiare në të cilën aktualisht është KOSTT. 

 

Komunikata e plotë

RocketTheme Joomla Templates