Skip to main content
09.11.2022

Trinaesta (XIII) sednica Odbora RUE-a za 2022. godinu

 

Obaveštavamo vas da će se 14.11.2022 u 10:00 časova održati trinaesta (XIII) sednica Odbora RUE, prema sledećem dnevnom redu:

 

 1. Usvajanje Dnevnog reda;
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
 3. Razmatranje Pravilnika o postupku izdavanja odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta;
 4. Razmatranje zahteva/prijave za izdavanje licence za snabdevanje (trgovinu) na veliko električnom energijom preduzeća „MFT Energy Kosovo“ DOO;
 5. Razmatranje zahteva/prijave za izdavanje licence za snabdevanje (trgovinu) na veliko električnom energijom preduzeća „SONEL 888 LTD Branch in Kosovo”;
 6. Razmatranje predloga izmena Kodeksa o radu za pristup zemljištima i zgradama koje je predložilo preduzeće „KEDS“ AD;
 7. Razmatranje/ocenjivanje Predloga za administrativnu meru i novčanu kaznu za KEDS AD;
 8. Razmatranje/ocenjivanje Predloga za administrativnu meru i novčanu kaznu za KESCO AD;
 9. Razmatranje komentara Operatora distributivnog sistema (KEDS) na Izveštaj o praćenju u vezi sa planiranim i neplaniranim prekidima za period novembar - decembar 2021;
 10. Razmatranje Početnog nacrta Izveštaja o praćenju kupovine električne energije, plaćanja i nominacija za Operatora sistema prenosa i tržišta (KOSTT);
 11. Razmatranje Početnog nacrta Izveštaja o praćenju kupoprodaje energije od javnog proizvođača (KEK);
 12. Razmatranje zahteva Operatora sistema prenosa i tržišta (KOSTT) za usvajanje Pravilnika o eksplicitnoj dnevnoj alokaciji kapaciteta na granicama tenderskih područja koje opslužuje Kancelarija za koordinisane aukcije jugoistočne Evrope (SEE CAO), verzija 2.0;
 13. Razmatranje zahteva Operatora sistema prenosa i tržišta (KOSTT) za usvajanje usklađenog Pravilnika o dodeli dugoročnih prava na prenos;
 14. Razmatranje zahteva Operatora sistema prenosa i tržišta (KOSTT) za usvajanje posebnog Priloga za granice tenderskih područja koju opslužuje SEE CAO, za usklađeni Pravilnik o dodeli dugoročnih prava na prenos.
 15. Razmatranje predloga za usvajanje - Ponderisana prosečna cena kapitala za treći regulatorni period 2023-2027, za Operatora sistema prenosa i tržišta (OPS/OT-KOSTT) i Operatora distributivnog sistema (ODS-KEDS);
 16. Razmatranje predloga za usvajanje - Cilj smanjenja gubitaka i kriva dozvoljenih gubitaka za treći regulatorni period 2023-2027, za prenosnu mrežu (OPS) i distributivnu mrežu (ODS);
 17. Razmatranje predloga za usvajanje - Faktor efikasnosti za treći regulatorni period 2023-2027, za Operatora sistema prenosa i tržišta (OPS/OT-KOSTT) i Operatora distributivnog sistema (ODS-KEDS);
 18. Razmatranje Zahteva za izdavanje odobrenja za SAMOPOTROŠNJU za „X – PLAST“ DOO;
 19. Razmatranje Zahteva za izdavanje odobrenja za SAMOPOTROŠNJU za „HIB PETROL“ DOO, KOSOVO POLJE;
 20. Razmatranje Zahteva za izdavanje odobrenja za SAMOPOTROŠNJU za „NATYRAL B.I.” DOO;
 21. Razmatranje Zahteva za izdavanje odobrenja za SAMOPOTROŠNJU za „SOLE KOSOVA” DOO;
 22. Razmatranje Zahteva za izdavanje odobrenja za SAMOPOTROŠNJU za „A&M” DOO;
 23. Razmatranje Zahteva za izdavanje odobrenja za SAMOPOTROŠNJU za fizičko lice P.N.;
 24. Razmatranje Zahteva za izdavanje odobrenja za SAMOPOTROŠNJU za fizičko lice Y.S.;
 25. Razmatranje Zahteva za izdavanje odobrenja za SAMOPOTROŠNJU za fizičko lice B.B.;
 26. Razmatranje Zahteva za izdavanje odobrenja za SAMOPOTROŠNJU za fizičko lice M.K.;
 27. Razmatranje Zahteva za izdavanje odobrenja za SAMOPOTROŠNJU za fizičko lice F.SH.;
 28. Razmatranje Zahteva za izdavanje odobrenja za SAMOPOTROŠNJU za fizičko lice K.S.;
 29. Razmatranje Zahteva za izdavanje odobrenja za SAMOPOTROŠNJU za fizičko lice I.A.;
 30. Razmatranje Zahteva za izdavanje odobrenja za SAMOPOTROŠNJU za fizičko lice A.M.;
 31. Razmatranje Zahteva za izdavanje odobrenja za SAMOPOTROŠNJU za fizičko lice M.M;
 32. Razmatranje žalbi potrošača;
 33. Razno.