Skip to main content
07.07.2022

OBAVEŠTENJE

Odbor Regulatornog ureda za energiju RUE ugostio je predstavnike KMI Korporativnog Milenijumskog izazova.

 

Danas, 07.07.2022, RUE je ugostio predstavnike KMI-a na sastanku na kojem se razgovaralo o modalitetima implementacije programa, koji uključuje tri projekta, rezerve i energetsku arbitražu (baterije kapaciteta 170 MW, koje obezbeđuju rezervu za 340 MhW), razvoj radne snage i uključivanje žena u energetskom sektoru kao i Projekat američke institucije Katalizator za razvoj, gde u celini ovi projekti dostižu vrednost od preko 200 miliona dolara.

Između ostalog, prisutni su razgovarali o značaju produbljivanja saradnje svih relevantnih institucija u zemlji, kako bi ovaj projekat krenuo u realizaciju u predviđenim rokovima. Takođe razgovaralo se i o značaju što skorije izrade nacrta primarnog i sekundarnog zakonodavstva, u skladu sa direktivama EU i drugim zakonima koji su na snazi.

RUE je izrazio duboku zahvalnost predstavnicima KMI-a na najvećoj investiciji do sada u zemlji za energetski sektor i obavezao se da će nastaviti plodnu saradnju u pravcu stvaranja legalnih i operativnih sredstava za operacionalizaciju ovog programa.