Skip to main content
05.09.2022

SAOPŠTENJE

Jedanaesta sednica (XI) Odbora RUE

 

Na jedanaestoj sednici Odbora Regulatornog Ureda za Energiju, danas dana 05.09.2022, razmotreni i usvojeni su od Odbora RUE-a 17 zahteva za davanje ovlašćenja za izgradnju solarnih panela za samo-potrošnju sa instaliranim kapacitetom od 678 kW.

Danas, na ovoj sednici Odbor je razmatrao takođe i neke žalbe potrošača, kao i druga pitanja koja se odnose na upravljanje Regulatornog Ureda za Energiju.

Sve odluke Odbora RUE biće objavljene na službenu elektronsku stranicu RUE-a www.ero-ks.org.