Skip to main content
29.12.2022

SAOPŠTENJE

Petnaesta sednica (XV) Odbora RUE

 

Odbor Regulatornog ureda za energiju (RUE), na svoj XV sastanak, održan danas dana 29. decembra 2022., odobrio je tarife toplotne energije za Gradsku toplanu Đakovica za grejnu sezonu 2022./23. Odbor je odlučio da tarife ovog preduzeća ostanu iste sa onima od prošle godine. Tarife toplotne energije (grejanje), kao i svi odgovarajući dokumenti biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici RUE-a www.ero-ks.org.

Na današnjem sastanku, Odbor je odobrio zahtev za izdavanje ovlašćenja za solarni projekat i prijem u regulisanom okviru društva PRO ENERGY.

Odbor RUE-a je razmotrio i odobrio 22 zahteva potrošača za ovlašćenje za sopstvenu potrošnju, od kojih 10 dolazi od preduzeća i 12 od fizičkih lica sa ukupno 569 kW.

Deo razmatranja od Odbora su bila i neka druga pitanja koja se nadovezuju sa funkcionisanjem Regulatornog ureda za energiju. Sve odluke Odbora RUE biće objavljene na službenoj elektronskoj stranici RUE www.ero-ks.org.