Skip to main content

Seancat e Bordit


2nd Session of the ERO Board for the year 2021


1st Session of the ERO Board for the year 2021


10th Session of the ERO Board for the year 2020


9th Session of the ERO Board for the year 2020


8th Session of the ERO Board for the year 2020


7th Session of the ERO Board for the year 2020


6th Session of the Board for the year 2020 


Mbledhja e VIII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019

Mbledhja e VII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019

Mbledhja e VI-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019

Mbledhja e V-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019

Mbledhja e IV-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019

Mbledhja e III-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019

Mbledhja e II-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019

Mbledhja e I-rë e Bordit të ZRRE, për vitin 2019

Mbledhja e X-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018

Mbledhja e IX-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018

Mbledhja e VIII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018

Mbledhja e VII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018

Mbledhja e VI-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018

Mbledhja e V-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018

Mbledhja e IV-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018

Mbledhja e III-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018

Mbledhja e II-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018

Mbledhja e I-rë e Bordit të ZRRE, për vitin 2018

Takimi i tetë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017

Takimi i shtatë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017

Takimi i gjashtë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017

Takimi i pestë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017

Takimi i katër i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017

Takimi i tretë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017

Takimi i dytë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017

Takimi i parë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017

Mbledhja e XIV-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016

Mbledhja e XIII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016

Mbledhja e XII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016

Mbledhja e XI-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016

Mbledhja e X-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016

Mbledhja e IX-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016

Mbledhja e VIII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016

Mbledhja e VII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016

Mbledhja e VI-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016

Mbledhja e V-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016

Takimi i katërt i bordit të ZRrE -së  për vitin 2016

Takimi i tretë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2016

Takimi i dytë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2016

Takimi i parë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2016

Takimi i pestë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2015

Takimi i katër i bordit të ZRrE -së  për vitin 2015

Takimi i tretë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2015

Takimi i dytë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2015

Takimi i parë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2015