Skip to main content
12.08.2022

SAOPŠTENJE

Snabdevač Univerzalnih Usluga (SUU) je 12. avgusta 2022. dosledio Regulatornom Uredu za Energiju (RUE) predlog o naknadama za električnu energiju za potrošače koji se snabdevaju pod uslovima univerzalne usluge (regulisani potrošači). Ovaj predlog dolazi kao rezultat zahteva za vanredno razmatranje Maksimalno Dozvoljenih Prihoda od strane SUU-a.

RUE razmatra opravdanost predloga SUU i narednih dana će obavestiti javnost o radnjama koje će preduzeti regulator.

Aplikaciju SUU-a o vanrednom razmatranju Maksimalno Dozvoljenih Prihoda i predlog naknada od strane SUU-a možete naći na veb stranici RUE-a:  https://www.ero-ks.org/zrre/sq/proceset-e-shqyrtimeve-tarifore"