Skip to main content
17.07.2023

Sedmi (VII) sastanak Odbora RUE za 2023. godinu

Obaveštavamo vas da će se 17.07.2023. godine u 13:30 časova održati sedmi (VII) sastanak Odbora RUE. Ovaj sastanak Odbora RUE biće zajednički sa Odborom Regulatornog entiteta za energetiku Republike Albanije i biće održan u hotelu Sviss Diamond u Prištini

 

DNEVNI RED