Skip to main content
29.03.2024

Mbledhja e tretë (III) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2024

Ju informojmë se me datë 02.04.2024, në ora 13:30, Bordi i ZRRE-së do te mbajë mbledhjen e tretë me radhë sipas rendit të ditës.

 

RENDI I DITËS