Skip to main content
31.03.2022

Sedma (VII) sednica Odbora RUE-a

Odbor Regulatornog ureda za energiju (RUE) održao je danas svoju sedmu (VII) redovnu sednicu za ovu godinu. 

Na ovoj sednici, nakon razmatranja Godišnjeg izveštaja za 2021. godinu, Odbor RUE-a je u skladu sa zakonskim zahtevima člana 10. Zakona o energetskom regulatoru, prosledio Godišnji izveštaj Skupštini Republike Kosovo. Izveštaj prikazuje detaljan pregled sprovedenih aktivnosti i glavnih dostignuća RUE-a i energetskog sektora u 2021. godini.

Odbor je takođe razmotrio Izveštaj o proceni konkurencije, i tom prilikom je na osnovu ove procene doneo odluku o uspostavljanju obaveze javne usluge snabdevaču KESCO.

Odbor je takođe razmotrio zahtev MCM COMMODITIES DOO za licenciranje aktivnosti snabdevanja električnom energijom, za koji je odlučio da odobri zahtev za licenciranje, u roku od 5 godina.

Odbor RUE-a je danas odlučio da izdaje devet (9) odobrenja za izgradnju solarnih panela za potrošače samopotrošnje ukupnog kapaciteta 300-15 KW.

Razmotreno je takođe nekoliko žalbi potrošača, kao i druga pitanja koje se odnose na upravljanje Regulatornim uredom za energiju.

Sve odluke Odbora RUE-a biće objavljene na zvaničnoj internet stranici RUE-a www.ero-ks.org.