Skip to main content
 • 12.01.2022
  Konsultim Publik_Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike 2023

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), njofton të gjitha palët e interesuara se ka vendosur në konsultim publik draftin e Bilancit Vjetor të Energjisë Elektrike për vitin 2023.

 • 25.11.2022
  KOMUNIKATË

  Në kuadër të miratimit të Rregullave të Tregut të Energjisë Elektrike të cilat do ti shërbejnë operimit të Bursës se energjisë elektrike në Shqipëri dhe Kosovë, Enti Rregullator i Energjisë mirëpriti sot përfaqësues të Rregullatorit të Kosovës (ZRRE) të cilët zhvilluan një seancë publike të përbashkët me palët e interesit të të dy vendeve, ndër të cilët mund të përmëndim AAES, AK, FTL, KOSTT, KURUM, KESH, KESCO.

 • 16.11.2022
  Konsultim Publik

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për diskutim public dokumentet si në vijim:

  Procedura e Tregtimit

  Rregullat e ALPEX-it, Kushtet e Përgjithshme

 • 16.11.2022
  KOMUNIKATË

  Seanca e trembëdhjetë (XIII) e Bordit të ZRRE

  Bordi i Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) në Seancën e tij të trembëdhjetë (XIII) me radhë për këtë vit, të mbajtur sot me 16 nëntor 2022, ka shqyrtuar dhe miratuar Rregullën për Procedurën e Autorizimit për Ndërtimin e Kapaciteteve të Reja Gjeneruese.

 • 09.11.2022
  Mbledhja e trembëdhjetë (XIII) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2022

  Ju njoftojmë se me datë 16.11.2022, ora 10:00, do të mbahet Mbledhja e trembëdhjetë (XIII) e Bordit të ZRRE-së, sipas këtij rendi të ditës: