Skip to main content
 • 04.06.2024
  KOMUNIKATË

  Kryesuesi i Bordit të ZRRE-së z.Ymer Fejzullahu priti në takim Drejtorin e Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë z.Artur Lorkowski i shoqëruar nga Zëvendës Drejtori z.Dirk Buschle dhe znj. Oleana Antonova, Eksperte e Energjisë

 • 04.06.2024
  Njoftim

  ALPEX ka vendosur në konsultim publik për palet e interesit: Metodologjia e Përcaktimit të Tarifave për Operatorin e Emëruar të Tregut të Energjisë Elektrike

   

  https://alpex.al/market-notice/

   

   

   

   

 • 31.05.2024
  KOMUNIKATË

  Seanca e shtatë (VII) e Bordit të ZRRE

  Më 31 maj 2024, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) ka mbajtur seancën e tij të shtatë (VII) për këtë vit.

 • 30.05.2024
  Mbledhja e shtatë (VII) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2024

  Ju informojmë se me datë 31.05.2024, në ora 14:00, Bordi i ZRRE-së do te mbajë mbledhjen e shtatë me radhë sipas rendit të ditës.

   

  RENDI I DITËS 

   

 • 23.05.2024
  Njoftim

  Kosova ka përfunduar me sukses ankandin e saj të pare të energjisë diellore prej 100 MW, një hap i rëndësishëm drejt objektivit 35% të BRE-ve.

  Një proces transparent dhe gjithëpërfshirës tenderimi tërhoqi një numër të madh pjesëmarrësish, duke ulur çmimin e ofertës gjatë seancave të njëpasnjëshme drejt ofertës fituese prej 48.88 EUR/MWh.