Skip to main content
 • 26.03.2024
  Njoftim

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka vendosur për konsultim publik dokumentet: Procedura e Komitetit te Bursës Shqiptare te Energjisë Elektrike – ALPEX sh.a

  Me qëllim të funksionimit efikas, zbatimit dhe implementimit të rregullt te detyrave sipas Rregullave të ALPEX, ALPEX sh.a Dega në Kosovë propozon pranë ZRrE-së amendamentimin e kësaj Procedure.

 • 22.03.2024
  KOMUNIKATË

  Seanca e dytë (II) e Bordit të ZRRE në 2024

   

 • 20.03.2024
  Mbledhja e dytë (II) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2024

  Ju informojmë se me datë 22.03.2024, në ora 13:00, Bordi i ZRRE-së do te mbajë mbledhjen e dytë me radhë sipas rendit të ditës.

   

  RENDI I DITËS 

   

   

   

   

 • 18.03.2024
  Shpallje për punë praktike në ZRRE

  Programi i praktikës AWLE Women in Energy

  Shpallje për pozita të lira për punë praktike në ZRRE

   

  Titulli i pozitës: Praktikante – Inxhinieri Elektrike/Ekonomik/Kontabilitet

  Institucioni: Zyra e Rregullatorit për Energji të Republikës së Kosovës

 • 07.03.2024
  Njoftim!

  Sot, nën udhëheqjen e Kryesuesit të Bordit të ZRRE-së z.Fejzullahu, njëkohësisht edhe udhëheqës i Grupit Implementues të projektit të bashkimit të tregut të energjisë elektrike në mes të Republikës së Kosovës, Republikës së Shqipërisë, Republiks së Maqedonisë Veriore, dhe Greqisë, është mbajtur takimi i parë i Grupit Implementues të Projektit.

  Grupi i Komitetit të Përbashkët Drejtues i Bashkimit të Tregut të Energjisë Elektrike të Evropës Juglindore ka përgatitur dhe prezantuar analizën e mangësive të ALPEX Sh.A, MEMO, KOSTT, OST, dhe MEPSO.