Skip to main content
 • 18.08.2023
  Konsultim Publik_Rregullat e Tregut

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se pas pranimit nga KOSTT, ka vendosur në konsultim publik draft dokumentin Rregullat e Tregut.

  ZRRE fton të gjithë të interesuarit që komentet e tyre lidhur me këtë dokument, ti paraqesin, deri me 01 shtator 2023, në adresën info@ero-ks.org.  

 • 16.08.2023
  Mbledhja e tetë (VIII) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2023

  Ju njoftojmë se me datë 18.08.2023, ora 14:00, do të mbahet Mbledhja e tetë (VIII) e Bordit të ZRRE-së.

   

   

  RENDI I DITËS

   

   

   

 • 27.07.2023
  Konsultim Publik

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), njofton të gjitha palët se, duke u mbështetur në plotësim të dispozitave të dalura nga Rregullat e ALPEX dhe Procedurat, ALPEX SH.A ka përgatitur draft dokumentet si më poshtë, të cilat ZRRE I ka pranuar si propozim per aprovim, dhe të njejtat i vendos në diskutim publik. 

 • 17.07.2023
  Kominikatë

  Seanca e shtatë (VII) e Bordit të ZRRE

  Sot, më 17 korrik 2023, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji e Kosovës (ZRRE) dhe Bordi i  Entit Rregullor i Energjisë i Shqipërisë (ERE) mbajtën mbledhje e dytë të përbashkët në Prishtinë ku shqyrtuan dhe  miratuan kërkesën e ALPEX-it për emërim si Operator i Emëruar i Tregut të Energjisë Elektrike (NEMO).

 • 17.07.2023
  Komunikatë

  Sot, më 17.07.2023, Zyra e Rregullatorit për Energji e Republikës së Kosovës dhe Komisioni Rregullativ për Energji nga Maqedonia e Veriut kanë nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit për njohjen reciproke të licencave të tregtimit dhe furnizimit të energjisë elektrike.