Skip to main content
 • 13.05.2024
  KOMUNIKATË

  Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji, në seancën e jashtëzakonshme të mbajtur sot, me datë 13 maj 2024, ka shqyrtuar kërkesën e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) për shtyrjen  të ekzekutimit të Vendimit V_1929_2024, datë 05.04.2024, deri në vendimin definitiv gjyqësor.

 • 13.05.2024
  KOMUNIKATË

  Seanca e pestë (V) e Bordit të ZRRE

   

 • 13.05.2024
  Njoftim

  Ju informojmë se sot, me datë 13.05.2024,ora 13:30, do të mbahet mbledhja të jashtëzakonshme e Bordit të ZRRE .

  Pika e vetme e rendit te ditës për këtë mbledhje të jashtëzakonshme është shqyrtimi i kërkesës së Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes  për shtyrje të ekzekutimit të Vendimit V_1929_2024, datë 05.04.2024, deri në vendimin definitiv gjyqësor.

   

  RENDI I DITËS

   

 • 02.05.2024
  Mbledhja e pestë (V) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2024

  Ju informojmë se me datë 03.05.2024, në ora 09:00, Bordi i ZRRE-së do te mbajë mbledhjen e pestë me radhë sipas rendit të ditës.

   

  RENDI I DITËS 

   

 • 05.04.2024
  KOMUNIKATË

  Seanca e jashtëzakonshme

  Seanca e katërt (IV) e Bordit të ZRRE