Skip to main content
 • 06.02.2024
  Njoftim!

  Zyra  e  Rregullatorit për Energji njofton opinionin e gjerë se ka publikuar draft raportet konsultative që kanë të bëjnë me përshtatjet vjetore të të Hyrave të Lejuara Maksimale për Operatorin e Sistemit të Transmetimit dhe Tregut, Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes dhe Furnizuesit me Shërbim Universal.

 • 19.01.2024
  KOMUNIKATË

  Seanca e parë (I) e Bordit të ZRRE

  Sot, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), ka mbajtur seancën e tij të parë (I) me radhë për këtë vit.

 • 26.01.2024
  Mbledhja e parë (I) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2024

  Ju informojmë se me datë 29.01.2024, në ora 09:00, Bordi i ZRRE-së do te mbajë mbledhjen e parë me radhë sipas rendit të ditës.

   

  RENDI I DITËS 

   

   

   

 • 24.01.2024
  Njoftim!

  Në përputhje me dokumentin iniciues të azhurnimeve vjetore të të Hyrave të Lejuara Maksimale dhe Tarifave te lëshuar nga ZRRE-ja me datë 12 janar 2023, ZRRE-ja, informon te gjitha palët e interesit se ndërmarrjet KOSTT, KEDS dhe KESCO, kanë dorëzuar aplikimet e tyre për shqyrtim nga ZRRE-ja.

  Aplikacionet e ndërmarrjeve mundë te gjenden në linkun: https://www.ero-ks.org/zrre/sq/proceset-e-shqyrtimeve-tarifore

   

 • 28.12.2023
  KOMUNIKATË

  Seanca e katërmbëdhjetë (XIV) e Bordit të ZRRE

   

  Më 28 dhjetor 2023, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) ka mbajtur seancën e tij të katërmbëdhjetë (XIV) për këtë vit.