Skip to main content
 • 29.11.2023
  Mbledhja e dymbëdhjetë (XII) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2023

  Ju informojmë se me datë 01.12.2023, në ora 10:00, Bordi i ZRRE-së do te mbajë mbledhjen e dymbëdhjetë me radhë sipas rendit të ditës.

   

 • 15.08.2023
  Njoftim!

  Sot, me 14 nëntor 2023, në Athinë të Greqisë, me mbështetjen e USAID dhe NARUC, Kryesuesi i Bordit të ZRRE-së së bashku me Kryesuesit e Bordeve të Rregullatorëve të Shqipërisë, Greqisë, Maqedonisë së Veriu, Drejtorët ekzekutiv të Operatorëve të Sistemit të Transmetimit (OST-ve), dhe Bursave të Energjisë Elektrike (PX-ve) të vendeve përkatëse, kanë nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit lidhur me projektin e Bashkimit të Tregut.

 • 02.11.2023
  Njoftim!

  Lajm i mirë për të gjthë ata që dëshirojnë të instalojnë sisteme solare në shtëpitë dhe bizneset e tyre: ZRrE ka aprovuar Kriteret Teknike për Kyçje të Vet-konsumatorëve me Burime të Ripërtërishme të Energjisë në Rrjetin e Shpërndarjes më 31.10.2023.

 • 02.11.2023
  Konsultim Publik

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për diskutim publik :

 • 31.10.2023
  KOMUNIKATË

  Seanca e njëmbëdhjetë (XI) e Bordit të ZRRE

   

  Sot, më 31 tetor 2023, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) ka mbajtur seancën e njëmbëdhjetë me radhë për ketë vit.