Skip to main content
 • 27.05.2022
  NJOFTIM

  ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI FTOHET TË PREZANTOJË SHQYRTIMIN TARIFOR SI PRAKTIKË TË MIRË NDËRKOMBËTARE

 • 26.05.2022
  KOMUNIKATË

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE), sot priti në takim përfaqësuesit e Ambasadës Amerikane në Kosovë

   

 • 26.05.2022
  REAGIM PUBLIK NDAJ INSTITUCIONIT TË AVOKATIT TË POPULLIT

  Më datë 23 maj 2022 Institucioni i Avokatit të Popullit ka lëshuar një opinion lidhur me vlerësimin e strukturës së re tarifore kundrejt të drejtave të njeriut.

 • 25.050.2025
  Komunikatë për Media

  Ditëve të fundit ka pasur keqinformim të publikut lidhur me Aktvendimin e Gjykatës Themelore për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit për tarifat me pakicë të energjisë elektrike.

 • 23.05.2022
  KOMUNIKATË

  ZRRE, më datë 18 maj 2022, nga Gjykata e Apelit, ka pranuar Aktvendimin me të cilin, Gjykata ka refuzuar ankesën e ZRRE-së dhe ka vërtetuar Aktvendimin e Gjykatës Themelore për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit për tarifat me pakicë të energjisë elektrike, të aprovuar nga ZRRE, derisa Gjykata të vendosë me vendim përfundimtar gjyqësor, përkitazi me padinë e paditëses.