Skip to main content
27.06.2022

HAPJA E PROCEDURËS SË TENDERIMIT PËR ZGJEDHJEN E FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët se ka shpallur Tenderin për zgjedhjen e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit (FMF).

Ofrimi i shërbimit të furnizimit të garantuar me energji elektrike, sipas ligjeve në fuqi, duhet të ofrohet kur një furnizues me pakicë falimenton ose nuk është më i licencuar, ose kur një konsumator i parregulluar nuk ka arritur të ripërtërijë kontratën e tij ose të hyjë në një kontratë të re furnizimi. Sipas Ligjit për Energji Elektrike, Furnizimi i garantuar është shërbim i kufizuar në një periudhë maksimale prej 60 ditësh dhe i nënshtrohet çmimeve të përcaktuara në përputhje me Rregullën dhe metodologjinë për Furnizuesin e mundësisë së Fundit.

Afatit për pranim të ofertave është në dosjen e tenderit deri me 26.07.2022 deri në ora 14:00

ZRRE do të bëjë hapjen publike të tenderit në adresën, Rr. Bekim Fehmiu (Ish Ndërtesa e Fazitës), kati:2, 10000 Prishtinë, Kosovë, me datë 26.07.2022, në ora 15:00.

 

Vendimi për shpalljen e tenderit për zgjedhjen e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit

 

DOSJA E TENDERIT PËR ZGJEDHJEN E FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT