Skip to main content
18.08.2023

Konsultim Publik_Rregullat e Tregut

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se pas pranimit nga KOSTT, ka vendosur në konsultim publik draft dokumentin Rregullat e Tregut.

ZRRE fton të gjithë të interesuarit që komentet e tyre lidhur me këtë dokument, ti paraqesin, deri me 01 shtator 2023, në adresën info@ero-ks.org.  

Po ashtu komentet mund të dërgohen edhe në adresën postare të ZRRE-së:

Zyra e Rregullatorit për Energji
Departamenti për Treg të Energjisë
Rr. Bekim Fehmiu (Ish Ndërtesa e Fazitës), kati:2,

Prishtinë, 10 000 Kosovë.

 

Draft_Rregullat e Tregut