Skip to main content

Vendimet 2021

 


V_1395_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit D.K, nga Suhareka si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij rekomandimi


V_1394_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit F.N, nga Prishtina si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij rekomandimi.


V_1393_2021 - APROVOHET Pjesërisht ankesa e konsumatorit B.T, nga komuna e Kaçanikut si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij rekomandimi


V_1392_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit V.T nga Komuna e Prishtinës, si e pabazuar


V_1391_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit S.B nga Komuna e Podujevës, si e pabazuar


V_1390_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit S.M nga Komuna e Prishtinës, si e pabazuar


V_1389_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit N.S, nga Komuna e Mitrovicës, si e pabazuar


V_1388_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit M.RR nga Komuna e Prishtinës, si e pabazuar


V_1387_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit I.B nga Komuna e Pejës, si e pabazuar


V_1386_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit H.M nga Komuna e Prishtinës, si e pabazuar


V_1385_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit H.A nga Komuna e Prishtinës, si e pabazuar


V_1384_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit F.P nga Komuna e Podujevës, si e pabazuar


V_1383_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit F.K “Mulliri Prapashticë IL” nga Komuna e Prishtinës, si e pabazuar


V_1382_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit F.M. nga Komuna e Fushë Kosovës, si e pabazuar


V_1381_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit E.R nga Komuna e Lipjanit, si e pabazuar


V_1380_2021 - REFUZOHET ankesa e konsumatorit B.M nga Komuna e Prishtinës, si e pabazuar


V_1379_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin R.M nga Komuna e Prishtinës, me shifër të konsumatorit DPR - 35335, si e pabazuar


V_1378_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin M.XH nga Komuna e Mitrovicës, me shifër të konsumatorit DMI - 67787, si i pabazuar


V_1377_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin Z.B nga Komuna e Podujevës, me shifër të konsumatorit DPR - 78183, si e pabazuar


V_1376_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin S.Q nga Komuna e Prishtinës, me shifër të konsumatorit DPR - 90090403, si e pabazuar


V_1375_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin R.N nga Komuna e Prishtinës, me shifër të konsumatorit DPR - 33576, si e pabazuar


V_1374 _2021- REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin N.D nga Komuna e Gjilanit, me shifër të konsumatorit DGL - 2001019, si e pabazuar


V_1373_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin A.M nga Komuna e Gjilanit, me shifër të konsumatorit DGL - 86427, si e pabazuar


V_1372_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin A.SH nga Komuna e Prishtinës, me shifër të konsumatorit DPR - 90060373, si e pabazuar.


V_1371_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin A.M nga Komuna e Besianës, me shifër të konsumatorit DPR -103737, si e pabazuar


V_1370_2021 - REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin N.S nga Komuna e Istogut, me shifër të konsumatorit DPE - 9060341, si e pabazuar


V_1369_2021 - REFUZOHET_kerkesa e KOSTT Sh.A, për Derogim të Bilancit Afatgjatë të Energjisë Elektrike dhe Planit të Adekuacisë së Gjenerimit.


V_1368_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Habib Osmanaj për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 00163-2 ZK Lubozhdë me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Istogut.


V_1367_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “VALONI PETROL”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1741/0 ZK Çagllavicë, me kapacitet të instaluar prej 41.52 kW, në Komunën e Prishtinës.


V_1366_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “VALONI PETROL”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1741/0 ZK Çagllavicë, me kapacitet të instaluar prej 45.28 kW, në Komunën e Prishtinës.


V_1365_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Valdet Xoxa për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 00474-2 ZK Çagllavicë me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1364_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Fidan Verbovci për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 1937-0 ZK Izvor me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Novobërdës


V_1363_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Avdi Shala për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin privat ZK Dubovik me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Deçanit.


V_1362_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “RELUX”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1876/3 dhe 1876/4 ZK Laplje Selo, me kapacitet të instaluar prej 94.72 kW, në Komunën e Graçanicës


V_1361_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Haki Canaj për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 00833-2 ZK Grejkoc me kapacitet të instaluar prej 9.9 kW në Komunën e Suharekës.


V_1360_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit Rinor Klaiqi – Enerco L.LC., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave nr. 10259-0 ZK Prishtinë, me kapacitet të instaluar prej 25 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1359_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “HIT FLORES”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave 00244-2 ZK Dragash, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Dragashit.


V_1358_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Kuvendi Komunal i Prizrenit”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin e Komunës së Prizrenit me kapacitet të instaluar prej 53.76 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1357_2021_APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “AGRO TRADE”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1774/1 dhe 1773/0 ZK Laplje Selo, me kapacitet të instaluar prej 30 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1356_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “AGRO TRADE”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1774/1 dhe 1773/0 ZK Laplje Selo, me kapacitet të instaluar prej 25 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1355_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “AGRO TRADE”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1774/1 dhe 1773/0 ZK Laplje Selo, me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1354_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “AGRO TRADE”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1774/1 dhe 1773/0 ZK Laplje Selo, me kapacitet të instaluar prej 25 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1353_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Burim Neziri për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 68-2 ZK Sofali me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1352_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Nuhi Syla për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 02519-3 ZK Gllamnik me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Podujevës.


V_1351_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.P.T.“SEDEFI COMERC”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 2476/0 ZK Vitomericë, me kapacitet të instaluar prej 70 kW në Komunën e Pejës.


V_1350_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Hamza Selmani për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. nr. 3217/0 ZK Ferizaj me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1349_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Ilir Haliti për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 680/90 ZK Preoce me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1348_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Flamur Haliti për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 652/2 ZK Preoce me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1347_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “ÇARSHIA”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 532/71 dhe 630-330 ZK Preoce, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1346_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “VAM TRADE”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 1518/1 dhe 1518/2 ZK Çaglavicë, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1345_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Tahir Humolli për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 1700-2-630-0 ZK Çaglavicë me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1344_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Nehat Humolli për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 1700-2-631-0 ZK Çaglavicë me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1343_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit personit fizik Nehat Humolli për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në objektin ngastra kadastrale nr. 1700-2-631-0 ZK Çaglavicë me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1342_2021 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “HILL GROUP”SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 734/0 ZK Preoce, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Graçanicës


V_1341_2021 APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.T.SH.“GENCI - A.F.”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 002724-0 ZK Fushë Kosovë, me kapacitet të instaluar prej 30 kW në Komunën e Fushë Kosovës.


V_1340_2021- APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “DEKORITI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në objektin në parcelën ngastra kadastrave Nr. 00277-2 dhe 00277-4 ZK Lipjan, me kapacitet të instaluar prej 65 kW në Komunën e Lipjanit.