Skip to main content
02.09.2022

Mbledhja e njëmbëdhjetë (XI) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2022

Ju njoftojmë se me datë 05.09.2022, ora 10:00, do të mbahet Mbledhja e njëmbëdhjetë (XI) e Bordit të ZRRE-së, sipas këtij rendi të ditës:

 

 1. Miratimi i Rendit të Ditës;
 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme;
 3. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  të “CADI GROUP”SH.P.K;
 4. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  MODIFIKIM të “MAXX GROUP” SH.P.K.;
 5. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  të ”MOBILE DEKOR” SH.P.K.;
 6. Shqyrtimi i Kërkesës të autorizimit për VET – KONSUM  të “WORMSER & PARTNERS” ;
 7. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  të “HAXHIJAHA” SH.P.K.;
 8. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  të “JETISHA QERAMIKA”;
 9. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  të “DURMISHI” SH.P.K;
 10. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  të “SOLE KOSOVA” SH.P.K;
 11. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  të NTP“AGRONI - S” ;
 12. Shqyrtimi i Kërkesës për modifikim të autorizimit për VET – KONSUM  të “PROEX” SH.P.K;
 13. Shqyrtimi i Kërkesës për modifikim të autorizimit për VET – KONSUM  të NTN“GLOBI KOS”;
 14. Kërkesa për modifikim të autorizimit për VET – KONSUM  të “PRETENI” SH.P.K.;
 15. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  të  Personit Fizik “SH.P.”;
 16. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  të  Personit Fizik “SH.G.”;
 17. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  të  Personit Fizik “U.M.”;
 18. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  të  Personit Fizik “B.XH.”;
 19. Shqyrtimi i Kërkesës për marrje të autorizimit për VET – KONSUM  të  Personit Fizik “XH.XH.”;
 20. Shqyrtimi i Ankesave të Konsumatorëve;
 21. Të tjera.