Skip to main content
25.01.2023

Mbledhja e parë (I) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2023

Ju njoftojmë se me datë 27.01.2023, ora 10:00, do të mbahet Mbledhja e parë (I) e Bordit të ZRRE-së, sipas këtij rendi të ditës:

 

RENDI I DITËS