Skip to main content
26.01.2024

Mbledhja e parë (I) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2024

Ju informojmë se me datë 29.01.2024, në ora 09:00, Bordi i ZRRE-së do te mbajë mbledhjen e parë me radhë sipas rendit të ditës.

 

RENDI I DITËS