Skip to main content
28.12.2022

Mbledhja e pesëmbëdhjetë (XV) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2022

Ju njoftojmë se me datë 29.12.2022, ora 09:00, do të mbahet Mbledhja e pesëmbëdhjetë (XV) e Bordit të ZRRE-së, sipas këtij rendi të ditës:

 

RENDI I DITËS