Skip to main content

Vendimet 2022

 


V_1476_2022 - APROVOHEN -  Vlerat Hyrëse dhe Shpenzimet Operative (OPEX) për Furnizuesin me Shërbim Universal të Energjisë Elektrike (FSHU) për periudhën tarifore 2022 – 2024.


V_1475_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit EXPRESS POSTA” L.L.C, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 27/10 ZK Uglar, me kapacitet të instaluar prej 8 kW në Komunën e Graqanicës


V_1474_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “HIB PETROL” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 00196-0 ZK Orlloviq, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1473_2022 -  APROVOHET - kërkesa e aplikuesit N.T.P “V- T KASTRATI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në kulmin e objektit në ngastrën kadastrale nr. 01191-1 ZK Kërpimeh, me kapacitet të instaluar prej 10.92 kW në Komunën e Podujevës.


V_1472_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “INTERING” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në kulmin e objektit, me kapacitet të instaluar prej 43.69 kW në Komunën e Obiliqit.


V_1471_2022 - APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “PROEX” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike në kulmin e objektit, me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Mitrovicës.