Skip to main content
08.09.2022

Mbledhja e dhjetë (X) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2022

 

Ju njoftojmë se ditën e Premte, datë 29.07.2022, ora 10:00, do të mbahet seanca e dhjetë (X) e Bordit të ZRRE-së, sipas këtij rendi dite:

Agjenda