Skip to main content
29.03.2024

Njoftim

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për diskutim publik draft Bilancet afatgjata të energjisë termike të NQ Termokos dhe NQ Gjakova per periudhen 2024-2033

Këto dy dokumente paraqesin planifikimet për prodhimin, furnizimin / konsumin dhe humbjet e energjisë termike të NQ Termokos dhe NQ Gjakova për periudhën dhjetë-vjeçare.

 ZRRE fton të gjitha palët e interesuara që komentet e tyre për Draft Bilancet t’i dërgojnë deri me 12 prill 2024 në adresën info@ero-ks.org

 

Draft_BilanciI Afatgjatë i Energjisë Termike - Periudha: 2024-2033_NQ Termokos

Draft_Bilanci Afatgjatë i Energjisë Termike Periudha: 2024 – 2034_NQ Gjakova