Skip to main content

Prodhimi

Gjenerimi i ngrohjes bëhet në ngrohtoret e qyteteve të pajisura me kaldaja që kryesisht djegin naftën e rëndë për djegie (mazutin) dhe në masë të vogël naftën e lehtë për djegie (dizelin), që importohen me çmime të bursës plus “premiumi” për mbulimin e shpenzimeve të furnizuesit.