Skip to main content
Përshkrimi

Njoftim per Ekspert BNJ

 


Shpallje për pozita të lira!

 

Analist per monitorim te tregut ne grupin e specialisteve te inxhinierise elektrike - Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)

Analist per structure tarifore - Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)


SHPALLJE PUBLIKE

Për një (1) ekspert/e të jashtëm/e në fushën e përzgjedhjes / vlerësimit të burimeve njerëzore nga organizatat e specializuara apo universitetet

 


Konkurs


HAPJA E PROCEDURËS SË TENDERIMIT PËR ZGJEDHJEN E FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT


 


Projekti i MCC për avancimin e mëtejme të grave në sektorin e energjisë shpall  konkurs për punë praktike me pagesë për praktikante, për profilet në vijim:

INXHINIERE E SISTEMEVE ELEKTROENERGJETIKE (1)

INXHINIERE E MAKINERISË (1)

EKONOMISTE (1)

JURISTE (1)

Pozitat janë të shpallura  në platformën: internship.millenniumkosovo.org

 


Shpallja e konkursit per Ngritje ne detyre (AVANCIM)

Shpalljen mund ta gjeni ne linkun e meposhtem:

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (rks-gov.net)

 


Shpallje e Konkursit - Udhëheqës i departamentit të tregut të energjisë

Zyra e Rregullatorit të Energjisë shpallë Konkurs të brendëshëm për lëvizje brenda kategorisë për pozitën:

Udhëheqës i departamentit të tregut të energjisë


SHPALLJA E TENDERIT PER ZGJEDHJEN E FURNIZUESIT TE MUNDESISE SE FUNDIT 

Vendimi për shpalljen e tenderit për zgjedhjen e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit

DOSJA E TENDERIT PËR ZGJEDHJEN E FURNIZUESIT TË FUNDIT


Shpallje interesi për MARRJE TE OBJEKTIT ME QIRA  - 17.09.2021


Njoftim për anulim të konkursit - 10.09.2021