Skip to main content
Anulim i shprehjes së interesit Për marrje të një objekti me qira

Anulim i shprehjes së interesit për marrje të një objekti me qira

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                   Prishtinë, 17 dhjetor 2020

 

Zyra e Rregullatorit për Energji anulon shprehjen e interesit për marrje të objektit me qira, të publikuar më datë 2 shtator 2020, sepse asnjëra nga ofertat e pranuara nuk i plotëson në tërësi kërkesat e publikuara në shprehjen e interesit për objektin me qira.