Skip to main content
 • 27.07.2023
  Konsultim Publik

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), njofton të gjitha palët se, duke u mbështetur në plotësim të dispozitave të dalura nga Rregullat e ALPEX dhe Procedurat, ALPEX SH.A ka përgatitur draft dokumentet si më poshtë, të cilat ZRRE I ka pranuar si propozim per aprovim, dhe të njejtat i vendos në diskutim publik. 

 • 17.07.2023
  Kominikatë

  Seanca e shtatë (VII) e Bordit të ZRRE

  Sot, më 17 korrik 2023, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji e Kosovës (ZRRE) dhe Bordi i  Entit Rregullor i Energjisë i Shqipërisë (ERE) mbajtën mbledhje e dytë të përbashkët në Prishtinë ku shqyrtuan dhe  miratuan kërkesën e ALPEX-it për emërim si Operator i Emëruar i Tregut të Energjisë Elektrike (NEMO).

 • 17.07.2023
  Komunikatë

  Sot, më 17.07.2023, Zyra e Rregullatorit për Energji e Republikës së Kosovës dhe Komisioni Rregullativ për Energji nga Maqedonia e Veriut kanë nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit për njohjen reciproke të licencave të tregtimit dhe furnizimit të energjisë elektrike.

 • 17.07.2023
  Mbledhja e shtatë (VII) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2023

  Ju njoftojmë se me datë 17.07.2023, ora 13:30, do të mbahet Mbledhja e shtatë (VII) e Bordit të ZRRE-së. Kjo mbledhje e Bordit të ZRRE-së do të jetë  e përbashkët me Bordin e  Entit Rregullator të Energjisë të Republikës së Shqipërisë dhe do të mbahet, në Swiss Diamond Hotel në Prishtinë

   

  RENDI I DITËS

   

   

 • 05.07.2023
  KOMUNIKATË

  Seanca e gjashtë (VI) e Bordit të ZRRE

   

  Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), ka mbajtur sot seancën e tij të VI-të me radhe për këtë vit.