Skip to main content

Tarifat nxitëse

Tarifat nxitese

 

 

V_1204_2019 - VENDIMI PER PËRCAKTIMIN E TARIFAVE NXITESE (Feed in) PER PRODHIMIN E ENERGJISE ELEKTRIKE NGA PANELET SOLARE/FOTOVOLTAIKE - PERKOHESISHT I SUSPENDUAR

 

V_810_2016 - VENDIMI PER PËRCAKTIMIN E TARIFAVE NXITESE (Feed - in) PER PRODHIMIN E ENERGJISE ELEKTRIKE NGA BURIMET E RIPERTERITSHME TE ENERGJISE