Skip to main content

Vendimet 2024

 


V_2228_2024_ APROVOHET Pjesërisht ankesa e konsumatorit Viva Frutta Sh.p.k., - A.SH, nga Komuna e Gjilanit, përfaqësuar nga Sejdiu dhe Qerkini – Av. Burim Azemi, si në arsyet e paraqitura në këtë vendim.


V_2227_2024_ REFUZOHET ankesa e konsumatorit “Bejta Comerce” SHA, - A.K, nga Komuna e Gjilanit, si në arsyet e paraqitura në këtë vendim.


V_2226_2024_ REFUZOHET si e pabazuar ankesa e konsumatorit DPT Trimi – A.O nga Komuna e Vushtrrisë e parashtruar ndaj vendimit të DMK-së;


V_2225_2024_ REFUZOHET si e pabazuar ankesa e konsumatorit A.B nga Komuna e Prishtinës, e parashtruar ndaj vendimit të DMK-së;


V_2224_2024_ APROVOHET –Lista e Tarifave të ALPEX sh.a., për zonën e ofertimit të Republikës së Kosovës, si Operator i Emëruar i Tregut të Energjisë Elektrike (NEMO) që ndërlidhen me Tregun Ndërditorë, të cilat do të jenë të aplikueshme deri shqyrtimin  e ardhshëm të tarifave të ALPEX sh.a.


V_2223_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Imer Selimi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Klinës.


V_2222_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Fehmi Berisha” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2221_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Petrit Rama” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Rahovecit.


V_2220_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Nikollë Dedaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 2 kW në Komunën e Klinës.


V_2219_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Izet Rushiti” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2218_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Besnik Xhoxhaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prizrenit.


V_2217_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “ARRBI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 40 kW në Komunën e Prizrenit.


V_2216_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Eco - Higjiena” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 12 kW në Komunën e Gjilanit.


V_2215_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “GOETZ ENTERPRISES SAS”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Podujevës.


V_2214_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit N.P.T“TO -NI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 64 kW në Komunën e Rahovecit.


V_2213_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Hajdin Hasanmetaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Deçanit.


V_2212_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Xhevat Shala” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Pejës.


V_2211_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Blerim Gashi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Lipjanit.


V_2210_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Astrit Musliu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2209_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ilaz Kuleta” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Podujevës.


V_2208_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Shyqri Kuleta” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2207_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “HIB Petrol Corporation” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 66 kW në Komunën e Gjilanit.


V_2206_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Xhavit Bicaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2205_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Visar Zejnullahu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Lipjanit.


V_2204_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Sherif Rexhepi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2203_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Murat Orana” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2202_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Mentor Jashari” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 2.5 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2201_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Lulzim Grainca” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2200_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Leutrim Statovci” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Lipjanit.


V_2199_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Lokal Gazmend Rexhepi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2198_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Gazmend Rexhepi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2197_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Fidan Rexhepi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2196_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Elbasan Musliu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt


V-2195_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Driton Baralija” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës.


V_2194_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Blerton Rexhepi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2193_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arton Orana” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2192_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arbër Orana” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2191_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arben Orana” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2190_2024_ APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Kolegji - UBT” SH.P.K., për Modifikimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet total prej 48 kW ekz. + 52 kW shtesë = 100 kW në Komunën e Lipjanit.


V_2189_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Admir Konjufca” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2188_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ekrem Beqa” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2187_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Yll Zagragja” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2186_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “HOTEL ERA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Graçanicës.


V_2185_2024_ APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “SWISS MALL” për Modifikimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet total prej 30 kW ekz. + 51 kW shtesë = 81 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2184_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “GERIS” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 200 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2183_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Isuf Hajdari” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës.


V_­­­2182_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Artan Selmanaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Istogut.


V_2181_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “SHPATI-AM” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Gjakovës.


V_2180_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Naim Berisha” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës.


V_2179_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Hyzri Gashi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës.


V_2178_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Lejudha Raka” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2177_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “ALFA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 61 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2176_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Astrit Ukimeri” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2175_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arsim Shala” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2174_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arianit Dehiri” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2173_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Idriz Morina” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Rahovecit.


V-2172_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ramush Pajaziti” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Klinës.


V_2171_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ismet Pireva” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2170_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Nazif Rexhepi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Vushtrrisë


V_2169_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Sabedin Bushi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Hanit Elezit.


V_2168_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Enis Gashi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Vushtrrisë.


V_2167_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Jakup Tërstena” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Vitisë.


V_2166_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Lukë Gegaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Istogut.


V_2165_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bersant Disha” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2164_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Fitim Sejdiu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2163_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ali Rrustemi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2162_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Sylejman Shala” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Vushtrrisë.


V_2161_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Fitim Krasniqi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Vushtrrisë


V_2160_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ridvan Shabani” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2159_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Sali Mustafa” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Podujevës.


V_2158_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “GENTRITI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 60 kW në Komunën e Vitisë.


V_2157_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ekrem Beqa” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2156_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Naim Miftari” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Mitrovicës.


V_2155_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Taulant Buleshkaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 13 kW në Komunën e Istogut.


V_2154_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Engjell Duzhmani” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Grançanicës.


V_2153_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Granit Beqiraj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës.


V_2152_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ismet Beqiraj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës.


V_2151_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Sadri Hykasmoni” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Deçanit.


V_2150_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ali Reka” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2149_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Zenun Mavraj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Istogut.


V_2148_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Azem Çerkini” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2147_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Isa Asllani” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Pejës.


V_2146_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bujar Zejnullahu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Lipjanit.


V_2145_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Visar Zejnullahu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Lipjanit.


V_2144_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bahar Zejnullahu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Lipjanit.


V_2143_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Shahin Likaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 4 kW në Komunën e Prizrenit.


V_2142_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ilir Mustafa” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2141_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Serafin Munega” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prizrenit.


V_2140_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Marenglen Berisha” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6.57 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2139_2024_REFUZOHET si e pabazuar ankesa e konsumatorit S.S (parashtruesi: B.S)nga Komuna e Besianës, e parashtruar ndaj vendimit të DMK-së;


V_2138_2024_REFUZOHET si e pabazuar ankesa e konsumatorit D.Z nga fsh, Ruhot, Komuna e Pejës, e parashtruar ndaj vendimit të DMK-së;


V_2137_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “SHF Zekrija Rexha 2”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 10 kW në Komunën e Gjakovës.


V_2136_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “SHF Zekrija Rexha 1”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 13 kW në Komunën e Gjakovës.


V_2135_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “SHF Ylli Morina”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 13 kW në Komunën e Gjakovës.


V_2134_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “SHM Gjimnazi Selmon Riza”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 10 kW në Komunën e Gjakovës.


V_2133_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “SHM Gjimnazi Kadri Kusari”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Gjakovës.


V_2132_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “SHM Gjimnazi Hajdar Dushi”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 24 kW në Komunën e Gjakovës.


V_2131_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “LIRIDONI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 98 kW në Komunën e Deçanit.


V_2130_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Fatmir Drevinja” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Vushtrrisë.


V_2129_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Shaban Krasniqi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Rahovecit.


V_2128_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arben Haxhibrahimi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2127_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “IKSHPK”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 19 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2126_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Resul Lika” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Kaçanikut.


V_2125_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Nehat Duraku” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prizrenit.


V_2124_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Kolë Rrapi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Klinës.


V_2123_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Idriz Shurdhaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Malishevë.


V_2122_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Halil Dervinja” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Vushtrrisë.


V_2121_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Gjon Hajdaraj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjakovës.


V_2120_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Fehmi Gashi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Vushtrrisë.


V_2119_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “David Hajdaraj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjakovës.


V_ 2118_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Burim Murati” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2117_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Armend Hapçiu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prizrenit.


V_2116_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ardian Sadiku” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2115_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Admir Rexhepi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2114_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ajet Ahmeti” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2113_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “TELKOS” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 55 kW në Komunën e Prishtinës


V_2112_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “LIRI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 200 kW në Komunën e Prizrenit.


V_2111_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Aytaç Turkyilmaz” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prizrenit


V_2110_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Afrim Pacolli”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 63 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2109_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “GOLDEN TAXI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 200 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2108_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Genc Dika” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2107_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Vehbi Goxhuli” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Mitrovicës.


V_2106_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Flamur Arifi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2105_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Artan Gashi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Mitrovicës


V_2104_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Haxhi Qela” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Mitrovicës.


V_2103_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Hajdin Gashi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Mitrovicës.


V_2102_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Jetmir Balaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës.


V_2101_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arbër Balaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës.


V_2100_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Faruk Raci” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Klinës.


V_2099_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Qendra Social dhe Edukative Don Bosko”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 87 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2098_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bekim Hykosmoni” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Pejës.


V_2097_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Florim Muriqi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Pejës.


V_2096_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ramë Bytyqi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Pejës.


V_2095_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “KIVO” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 200 kW në Komunën e Kaçanikut.


V_2094_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Drita Kabashi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Suharekës.


V_2093_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit NTG“BLENDI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 50 kW në Komunën e Lipjanit.


V_2092_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ibadete Neziraj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5.9 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2091_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bekim Bytyqi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2090_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Farbardh Gashi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2089_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Jemin Kryeziu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës.


V_2088_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Halil Ahmetaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2087_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Visar Kryeziu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës.


V_2086_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Isak Zogaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Malishevës.


V_2085_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Osman Krasniqi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Prizrenit.


V_2084_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Sadik Zogaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Malishevës.


V_2083_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bekim Kastrati” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Kamenicës.


V_2082_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Iber Ferizaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Deçanit.


V_2081_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ferat Hulaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 4 kW në Komunën e Deçanit.


V_2080_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Fahri Vata” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2079_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Benhard Prenaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjakovës.


V_2078_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Restaurant ORA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 70 kW në Komunën e Podujevës.


V_2077_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Isuf Jupa” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinë.


V_2076_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Royal Paper Coup” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 65 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2075_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bashkimi ALBI” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 10 kW në Komunën e Vitisë.


V_2074_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bekim Gashi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Mitrovicës.


V_2073_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ilir Gashi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Mitrovicës.


V_2072_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Pleurat Halili” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2071_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Enver Grajçevci” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Obiliqit.


V_2070_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Shaqir Shaqiri” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Obiliqit.


V_2069_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Violeta Crawford” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2068_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Driton Tefiku” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2067_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Remzi Meholli” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Vushtrrisë.


V_2066_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Urim Tefiku” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2065_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Halit Shaljani” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2064_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Rrahman Kida” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Gjakovës t.


V_2063_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bilur Lekaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Deçanit.


V_2062_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Përparim Fazliu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2061_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bajram Elezi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Lipjanit.


V_2060_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Haki Bytyqi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Istogut.


V_2059_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Robert Markaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjakovës.


V_2058_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arif Hyseni” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Drenasit.


V_2057_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Idriz Ademi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2056_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Lutfi Mulolli” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Podujevës.


V_2055_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “B.I. Xhamija Dardani” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjakovës.


V_2054_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Edmond Belegu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Graçanicës.


V_2053_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ramiz Baliu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Obiliqit.


V_2052_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Jetullah Baliu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Obiliqit.


V_2051_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Fatmir Behrami” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2050_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Fadil Demiri” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2049_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Valon Zyba” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Therandës.


V_2048_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bajram Musliu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Vushtrrisë.


V_2047_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Besart Hadja” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Drenasit.


V_2046_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Zenel Hyseni” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Drenasit.


V_2045_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Afrim Hyseni” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Drenasit.


V_2044_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arbër Hyseni” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Drenasit.


V_2043_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Driton Kryeziu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prizrenit.


V_2042_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Çajup Aliu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2041_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bardhyl Rrustemi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 4 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2040_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Isak Gërxhaliu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Vushtrrisë.


V_2039_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Kolegji Universum” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2038_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ilir Gashi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Klinës.


V_2037_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arton Sopa” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës.


V_2036_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bujar Musliu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2035_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ilaz Poroshtica” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 2 kW në Komunën e Gjilanit.


V_2034_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Shukri Meholli” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Vushtrrisë.


V_2033_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Liridon Morina” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Rahovecit.


V_2032_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Korab Lushi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Rahovecit


V_2031_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Nimon Meholli” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Vushtrrisë.


V_2030_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Hamdi Mazreku” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prizrenit.


V_2029_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Fatih Mazreku” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prizrenit


V_2028_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bujar Vrella” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Pejës.


V_2027_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Shqipe Spahija” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2026_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arian Ballanca” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prizrenit.


V_2025_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Mentor Haziri” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2024_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “ATLANTIK GROUP” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Graçanicës.


V_2023_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Beqir Ismajli” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2022_2024_ APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Xufa Sopa” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Podujevës.


V_2021_2024_Për ndërtimin e projektit specifik prej 150 MW të prodhimit të energjisë nga era nuk aplikohet Procedura e Autorizimit për Ndërtimin e Kapaciteteve Gjeneruese, i cili proces do të zhvillohet në pajtim me Ligjin Nr.04/L-045 për Partneritetin Publiko Privat.


V_2020_2024_ REFUZOHET – si e pabazuar kërkesa e parashtruesit Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike SH.A. (KEDS), me të cilën ka kërkuar shtyrjen e ekzekutimit të vendimit V_1929_2024 të datës 05.04.2024 i nxjerr nga Zyra e Rregullatorit për Energji, deri në vendimin definitiv gjyqësor


V_2018_2024_APROVOHET ankesa e aplikuesit E.E, True Group SH.P.K nga Komuna e Gjakovës si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.


V_2017_2024_ REFUZOHET si e pabazuar ankesa e aplikuesit B.P, “TREGTIA” SHPK nga Komuna e Prishtinës si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.


V_2016_2024_ REFUZOHET ankesa e konsumatorit N.H nga Komuna e Gjakovës ndaj vendimit të DMK-së, si e pa bazuar


V_2015_2024_ REFUZOHET ankesa e konsumatorit H.SH nga Komuna e Obiliqit ndaj vendimit të DMK-së, si e pa bazuar.


V_2014_2024_ REFUZOHET Kundërshtimi i KESCO-s, ndaj Vendimit të DMK-së për konsumatorin E.R (parashtruar nga E.R) DPR – 90148105, si i pabazuar.


V_2013_2024_APROVOHET -  Plani Investiv Një (1) Vjeçar i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) për vitin 2024.


V-2012_2024_ APROVOHET -  Plani Pesë (5) Vjeçar për Zhvillimin e Rrjetit të Shpërndarjes për periudhën 2024 – 2028 për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes.


V_2011_2024_APROVOHET “Bilanci afatgjatë i energjisë termike për periudhën 2024-2033” i Ndërmarrjes Publike “Ngrohtorja e Qytetit Gjakovë” sh.a.

BILANCI AFATGJATË I ENERGJISË TERMIKE_Periudha: 2024 – 2033


V_2010_2024_ APROVOHET “Bilanci afatgjatë i energjisë termike për periudhën 2024-2033” i Ndërmarrjes Publike “Termokos” sh.a.

BILANCI AFATGJATË I ENERGJISË TERMIKE_Periudha: 2024-2033


V_2009_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Agron Kolukaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Prizrenit


V_2008_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Skender Ismajli” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_2007_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Nexhmije Haliti” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2006_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Kastriot Lumi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_2005_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “HIB PETROL CORPORATION” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 64 kW në Komunën e Mitrovicës.


V_2004_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “HIB PETROL CORPORATION” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 54 kW në Komunën e Podujevës.


V_2003_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Xhevat Muqa” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prizrenit.


V_2002_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Haki Spahiu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjilanit.


V_2001_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Jeton Muçaku” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjakovës.


V_2000_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Shaban Rexha” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1999_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Skender Koliqi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Podujevës.


V_1998_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Besnik Berisha” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës


V_1997_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Xhavit Xhokli” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1996_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arsim Duraku” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Gjilanit


V_1995_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Xhavit Hajdari” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Drenasit.


V_1994_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Lulzim Sadriaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Istogut.


V_1993_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “DRENA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 200 kW në Komunën e Skenderajt.


V_1992_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Muhamet Ejupi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Podujevës.


V_1991_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Femi Hoti” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1990_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Elona Dibrani Morina” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1989_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Fatos Dida” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1988_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Agim Mustafa” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Shtimes.


V_1987_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Sami Dida” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1986_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Fadil Hoxha” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1985_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Besim Dida” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1984_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ali Rrahmani” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Drenasit.


V_1983_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Milazim Shabani” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1982_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “FIDANI BETON” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Deçanit.


V_1981_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Durim Jusaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Deçanit.


V_1980_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ahmet Tafolli” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës.


V_1979_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “GREEN HILL” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 25 kW në Komunën e Kaçanikut.


V_1978_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Valon Lluka” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1977_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Nexhmedin Krasniqi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Drenasit.


V_1976_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ballkan Drinks” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 200 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1975_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ilir Hyseni” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1974_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “HIB PETROL CORPORATION” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 66 kW në Komunën e Ferizajt.

 


V_1973_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Idriz Ferati” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1972_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Nuredin Popaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 4 kW në Komunën e Rahovecit.


V_1971_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Pashk Lleshi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Gjakovës


V_1970_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Xhelil Neziri” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjilanit.


V_1969_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “L&D CORP” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1968_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “DTC Diakonie Training Center” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 14 kW në Komunën e Mitrovicës.


V_1967_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Haki Sutaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Deçanit.


V_1966_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Amir Mushla” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Rahovecit.


V_1965_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ferat Makolli” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1964_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arben Baliu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1963_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bashkim Mehmeti” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1962_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “MEGAPLAST GROUP” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 30 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1961_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “ALBULENA IMPEX” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 12 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1960_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arsim Lilinovci” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 10 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1959_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Armend Qamili” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1958_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Bashkim Lekaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Lipjanit.


V_1957_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Muhamet Mehmeti” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt


V_1956_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arben Mehmeti” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1955_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Shpend Islami” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1954_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Lek Hajdaraj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1953_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Losh Çetaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Istogut.


V_1952_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Sali Fazliu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3.5 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1951_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Lindi Gas” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 26 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1950_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Izet Muslija” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 4 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1949_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Refki Berisha” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1948_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Xhemajl Rama” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1947_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Rroni Fer” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1946_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Rroni Fer” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 200 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1945_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arsim Hoti” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Rahovecit


V_1944_2024_APROVOHET - kërkesa e aplikuesit “Valza Kika” për Modifikimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet total prej 2.5 kW ekz. + 2.5 kW shtesë = 5 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1943_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Shukri Konxheli” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 2.5 kW në Komunën e Lipjanit.


V_1942_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Halil Arifi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1941_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “LEFIX” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 63 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1940_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Blerim Isufi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Gjilanit.


V_1939_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Isak Hoti” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Rahovecit.


V_1938_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Faik Gashi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Rahovecit.


V_1937_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Xhevdet Krasniqi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Malishevës.


V_1936_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Mahmut Morina” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Rahovecit.


V_1935_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Nijazi Shala” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1934_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “KBP KOSOVA BRICKET PELLET” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 99 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1933_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Mehmet Prishtina” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1932_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “B.B.F. - COMPANY” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1931_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Shaqir Jusufi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1930_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Habib Bytyqi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Rahovecit


V_1929_2024_ OBLIGOHEN - Shërbimet e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (KEDS), për zbatimin e Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, të vërtetuar nga Gjykata e Apelit e Kosovës, Gjykata Supreme e Kosovës dhe Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, që të bëjnë kthimin e shumës së faturuar, respektivisht kompensimin e dëmit konsumatorëve të cilët janë faturuar për shpenzimet e energjisë elektrike, në katër komunat veriore të Republikës së Kosovës dhe atë, për periudhën kohore nga dt. 06.02.2012 e deri më dt. 20.10.2017.


V-1928_2024_APROVOHEN - Tarifat për Shfrytëzimin e Sistemit të Transmetimit, Operimi  të Sistemit dhe Operimi  të Tregut, që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (OST/OT).


V_1927_2024_APROVOHEN - Tarifat për Shfrytëzimin e Sistemit të Shpërndarjes (Tarifa SHSSH), që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH).


V_1926_2024_APROVOHEN - Tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me të drejtë të Furnizimit me Shërbim Universal, që do të mblidhen nga data 1 prill 2024 deri në shqyrtimin e ardhshëm tarifor.


V_1925_2024_I VENDOSET të Licencuarit për Furnizim me Energji Elektrike “KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY”  J.S.C (në tekstin në vijim: “KESCO”), Obligimi i Shërbimit Publik për furnizim  me energji elektrike konsumatorëve që gëzojnë të drejtën e furnizimit  në kuadër të Shërbimit Universal.


V_1924_2024_APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (në tekstin e mëtejmë HLM) për Furnizuesin me Shërbim Universal (FSHU) për vitin relevant tarifor 2024.


V_1923_2024_APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (në tekstin e mëtejmë: HLM) që do të mblidhen nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) KEDS SH.A., për vitin relevant tarifor 2024.


V_1922_2024_APROVOHEN TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE (në tekstin e mëtejmë: HLM) që do të mblidhen nga Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut – OST/OT (KOSTT SH.A.), për vitin relevant tarifor 2024.


 V_1921_2024_APROVOHEN – Vazhdimi i afatit të aplikimit të tarifave të Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike (ALPEX SH.A.) për zonën e ofertimit të Republikës së Kosovës.


V_1920_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Xhavit Krasniqi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1919_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ahmet Vrajolli” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1918_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Xhemail Imeri” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Kamenicës.


V_1917_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Sefedin Avdijaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Istogut.


V_1916_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Gazmend Gashi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Suharekës.


V_1915_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Feim Ibishi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 14 kW në Komunën e Podujevës.


V_1914_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Violeta Haxhismaili” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3.5 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1913_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Elbrin Xërxa” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1912_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Arbër Rogova” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1911_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Valentina Nazifi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1910_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Frashër Mehmetaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 2 kW në Komunën e Istogut.


V_1909_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Shkumbin Azizi” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1908_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Ibrahim Ismaili” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1907_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Destan Kryeziu” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 2 kW në Komunën e Rahovecit.


V_1906_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Muhamet Beqiraj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 2 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1905_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Hysen Mulliqaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1904_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Asllan Asllani” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1903_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Violeta Ajdin Haxhismaili” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3.5 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1902_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Qendra Kryesore e Mjekësisë Familajre”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Suharekës.


V_1901_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Naim Morina” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 4 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1900_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Fitim Mazreku” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Malishevës.


V_1899_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Fatjon Zogaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1898_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Fadil Prelvukaj” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 2 kW në Komunën e Pejës.


V_1897_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Naim Llinovci” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 4 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1896_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Agim Harzolli” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 8 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1895_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Miradije Harzolli” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 4 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1894_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Agim Sylafeta” për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1893_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “GERMAN PLAST” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 200 kW në Komunën e Junikut.


V_1892_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “BRICKOS” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 200 kW në Komunën e Ranillugut.


V_1891_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “BRICKOS” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 200 kW në Komunën e Ranillugut.


V_1890_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “BASHKIM LATIFI B.I.”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 30 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1889_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Agnesa Market” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 100 kW në Komunën e Podujevës.


V_1888_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “ish Bibioteka Hyvzi Sylejmani”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1887_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit NT“BANANA”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 64 kW në Komunën e Istogut.


V_1886_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit NTP“VERBANI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 16.83 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1885_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “TERRASTONE” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 200 kW në Komunën e Obiliqit.


V_1884_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “A & Z IZOLIME” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1883_2024_PUSHON procedura e iniciuar nga ankuesi Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut – KOSTT Sh.A., kundër Korporatës Energjetike të Kosovës KEK Sh.A., lidhur me kontestimin dhe mos pagesën e faturës së muajit shkurt 2023, për jobalancet e shkaktuara nga KEK Sh.A., për shkak të shuarjes së objektit të kontestit.


V_1882_2024_APROVOHET ankesa e konsumatorit XH.K ”INTEREX” nga Komuna e Prishtinës si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.


V_1881_2024_REFUZOHET ankesa e parashtruesit Ndërmarrja Shërbyese e Transportit Tokësor “Stacioni i Autobusëve Sh.A., Mitrovicë” ndaj vendimit të DMK-së, si e pa bazuar.


V_1880_2024_REFUZOHET Kundërshtimi i KESCO-s, ndaj Vendimit të DMK-së për konsumatorin Filip Radoica (Parashtrues i ankesës Muhamet Salihu) me shifër DPR – 54846, si i pabazuar.


V_1879_2024_REFUZOHET Kundërshtimi i KESCO-s, ndaj Vendimit të DMK-së për konsumatorin SH.R DPR – 90106149, si i pabazuar.


V_1878_2024_APROVOHET ankesa e aplikuesit F.K, “Solar Energy Artana SEA” SHPK nga Komuna e Novobërdës si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi


V_1877_2024_Zyra e Rregullatorit për Energji shpallet jokompetente për shqyrtimin dhe vendosjen e ankesës së parashtruesit A.V, lidhur me borxhin e përmbaruar nga Termokos.


V_1876_2024_APROVOHET “Bilanci vjetor i energjisë termike për vitin 2024” i ndërmarrjes “NGROHTORJA E QYTETIT SH.A”.

Bilanci Vjetor i Energjise Termike 2024_NQ Gjakova


V_1875_2024_APROVOHET “Bilanci vjetor i energjisë termike për vitin 2024” i Ndërmarrjes Publike “Termokos” sh.a.

BILANCI VJETOR I ENERGJISË TERMIKE 2024_Termokos


V_1874_2024_APROVOHET -  kërkesa me amendamentet e Procedurave Rezervë për Bashkimin e Tregut të Energjisë Elektrike të Ditës në Avancë për Republikën e Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës.


V_1873_2024_ APROVOHET – kërkesa e shoqërisë Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike ALPEX SH.A., mbi  Caktimin e Rolit të Agjentit të Transferimit (“shipping agent”) për bashkimin e tregjeve të energjisë elektrike Shqipëri-Kosovë. 


V_1872_2024_APROVOHET -  Plani i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për Menaxhimin dhe Reduktimin e Humbjeve për vitin 2024.

Plani i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për Menaxhimin dhe Reduktimin e Humbjeve 2024

Shtojc_ Plani i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për Menaxhimin dhe Reduktimin e Humbjeve 2024


V_1871_2024_APROVOHET kërkesa e KOSTT SH.A. për shtyrjen/Derrogimin e zbatimit të disa dispozitave ligjore të Kodit të Rrjetit tё Transmetimit si në vijim:

  • Dispozitat e Nenit 5.5.4 (Reduktimi nga nënfrekuenca) paragrafi 5.5.4.1 i Kodit Operativ, deri më 31.12.2024.
  • Dispozitat e Nenit 5.8.11 (Testimi i startimit nga errësira), paragrafi 5.8.11.1 i Kodit Operativ, deri më 31.12.2024.
  • Dispozitat e Nenit 8. (Testimet e sistemit) paragrafi 8.4.2  (ndërlidhet me Nenin 5.8.11) të Kodit Operativ, deri më 31.12.2024.

Raporti i Derogimeve_Kodi i Rrjetit të Transmetimit


V_1870_2024_APROVOHET -  Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike për vitin 2024.


V_1869_2024_APROVOHET - Dizajni i Faturës së energjisë elektrike për vet-konsumatorët me burime të ripërtritshme, e cila do të zbatohet në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

Dizajni i Faturës për vet-konsumatorët me Burime të Ripërtritshme


V_1868_2024_REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin V.L nga komuna e Prishtinës, si e pa bazuar.


V_1867_2024_REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin SH.T nga komuna e Podujevës, si e pa bazuar.


V_1866_2024_REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin S.K nga komuna e Gjakovës, si e pa bazuar.


V_1865_2024_REFUZOHET kundërshtimi i konsumatorit N.Lndaj vendimit të DMK-së, si e pa bazuar.


V_1864_2024_APROVOHET ankesa e aplikuesit F.S, N.T.P Fontana-FS nga Komuna e Vitisë si në arsyet e paraqitura në arsyetimin e këtij vendimi.


V_1863_2024_REFUZOHET kundërshtimi i KESCO-s ndaj vendimit të DMK-së, për konsumatorin B.S nga komuna e Vushtrrisë, si e pa bazuar.


V_1862_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “ARIAN UKA”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V-1861_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “AGRON JUSUFI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1860_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “NUE GJONI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1859_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “QAMIL MATAJ”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1858_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “GANI KRYEZIU”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Rahovecit.


V_1857_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “ASTRIT GASHI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës.


V_1856_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “MEFAIL GASHI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Suharekës.


V_1855_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “ELHAMI HAZIRI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjilanit.


V_1854_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “RAMIZ BALAJ”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1853_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “HAMIDE AZEMI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 3 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1852_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “LAVDIM HAMITI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1851_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “RAMIZ LAMI – N.T. METI PETROL”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 8 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1850_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “SELMAN HOTI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1849_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “HAJRIZ HOTI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 2.5 kW në Komunën e Malishevës.


V_1848_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “AVNI HAZIRI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjilanit.


V_1847_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “TAL BABANAJ”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 5 kW në Komunën e Pejës.


V_1846_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “NAIM KRYEZIU”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 6 kW në Komunën e Malishevës.


V_1845_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “MUSTAFA HOXHA”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 12 kW në Komunën e Rahovecit.


V_1844_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “HASAN PULATANI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 7 kW në Komunën e Gjakovës.


V_1843_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “LDPEPLAST” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 64 kW në Komunën e Kaçanikut.


V_1842_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “RESTORANT SHTËPIA E BARDHË” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 40 kW në Komunën e Prizrenit.


V_1841_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Agro Rukolli” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Istogut.


V_1840_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “Medical Group” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 30 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1839_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “ALFA” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 50 kW në Komunën e Prishtinës.


V_1838_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “BUQAJ” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 157 kW në Komunën e Graçanicës.


V_1837_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit NTP“DANI”, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 37.5 kW në Komunën e Rahovecit.


V_1836_2024_APROVOHET - kërkesa dhe miratohet Statusi i Prosumatorit aplikuesit “PROMOPLAST” SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike me kapacitet të instaluar prej 15 kW në Komunën e Ferizajt.


V_1835_2024 - Ndryshohet dhe plotësohet dispozitivi nën pikën II. të Vendimit V_1749_2023 i datës 18 gusht 2023 i nxjerr nga Bordi i ZRRE-së, me teksit si në vijim:


V_1834_2024 - NDRYSHOHET, respektivisht fshihet Neni 5 i Licencës për Operatorin e Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike dhënë Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) SH.A (numri i licencës ZRRE/Li_15/17), ndërsa të gjitha dispozitat tjera të licencës ZRRE/Li_15/17 mbesin në fuqi, deri me datë 04 Tetor 2036.


V_1833_2024 - APROVOHET - kërkesa e shoqërisë Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike ALPEX SH.A., për fillimin e tregtimit të Një Dite Para për Zonën Tregtare të Republikës së Kosovës, e cila do të përkoj me ditën e fillimit të bashkimit të tregjeve të energjisë elektrike midis Shqipërisë dhe Kosovës.