Calendar

  CP by PSD TO HTML

Tregtimi

  • Licencat aktive

Licencë për Import, Eksport dhe Transit të Energjisë Elektrike "GSA Energji" shpk, lëshuar me 10 maj, 2017

Licencë për Import, Eksport dhe Transit të Energjisë Elektrike "PAN INTERTRADE" shpk, lëshuar me 10 maj, 2017

Energo Supplier sh.p.k, lëshuar me 10 maj, 2017

Petrol Trade Slovenia L.L.C, lëshuar me 10 maj, 2017

EDS International ks L.L.C, lëshuar me 10 maj, 2017

DANSKE COMODITIES KOSOVO sh.p.k. - lëshuar me 10 maj, 2017

MCM COMODITIES sh.p.k. - lëshuar me 10 maj 2017

AXPO Kosovo L.L.C, lëshuar me 10 maj, 2017

Energy Finacing Team, lëshuar me 10 maj, 2017

Future EnergyTrading sh.p.k., lëshuar me 10 maj, 2017

"EVN TRADING" L.L.C, lëshuar me 10 maj, 2017

"GEN-I Tirana Sh.p.k, lëshuar me 29 dhjetor 2011

"HEP - KS sh.p.k - lëshuar me 30 nëntor 2012

  • Licencat jo aktive

Rudnap Group A.D.

Atel Energy AG

"Holding Slovenske Elektrane D.O.O"

"CEZ" "New Kosovo Energy LLC"

"SAS" Energy Enterprise, dega në KS

"MC INVEST CONSULTING"

"AUTOMATION SYSTEM GROUP SH.P.K" (GSA)

Elektrizatats Gesellschaft Laufenburg AG-(EGL)

Ezpad S.R.O

Korporata Energjetike e Kosovës - Divizioni Furnizim / Tregti (KEK sh.a)

OstElektra - GmbH

Korela Invest A.S

"INTERENERGO D.D"(Interenergo Kosova inxhinjeringu energjetik Sh.P.K)

ECPT D.o.o  Përfaqësia në Kosovë

KazTransGas AG Dega në Prishtinë

"Re Trading CEE s.r.o."

"AKIDU" OOD (Akidu D.o.o. Përfaqësia në Kosovë)

"EGL d.o.o. Beograd" (EGL)

"ALPIQ ENERGIJA RS"

EZPADA s.r.o

"CEZ" - " New Kosovo Energy LLC"

"Repower Trading Ceska Republika s.r.o."

"Energy Financing Group AD - Branch office in Kosovo"

"HSE Balkan Energy d.o.o"

 

 

RocketTheme Joomla Templates