Kalendar

  CP by PSD TO HTML

Odluke 2019/2020

V_1127_2019  - ODOBRAVAJU JE MAKSIMALNO DOZVOLJENI PRIHODI za Snabdevača univerzalne usluge (SUU/KESCO)

V_1126_2019 - ODOBRAVAJU JE MAKSIMALNO DOZVOLJENI PRIHODI koji će se pokriti od strane Operatora sistema distribucije (OSD) KEDS A.D.

V_1125_2019 - ODOBRAVAJU JE MAKSIMALNO DOZVOLJENI PRIHODI koji će se pokriti od strane Operatora sistema prenosa i tržišta-KOSTT A.D.

V_1124_2019 - ODOBRAVA SE zahtev kompanije “Hydro Line” DOO

V_1123_2019 - ODOBRAVA SE  zahtev društva "Hidro Line" D.o.o.

V_1122_2019 - ODOBRAVA SE - zahtev društva  “KelKos Energy”  D.o.o

V_1121_2019 - PREKIDA SE I ISKLJUČUJE - iz Mreže Prenosnog sistema (KOSTT), generatora HE Lumëbardhi II., kompanije Kelkos Energy DOO

V_1120_2019 - OBAVEZUJE SE –kompanija KelKos Energy DOO

V_1116_2019 - USVAJA SE  zahtev NPN “Renelual Tahiri” D.O.O.  i  PRODUŽUJE SE rok važenja KONAČNOG odobrenja V_891_2017 od 27. februara 2017. godine o produženju izgradnje Hidroelektrane HE Orčuša, KZ Orčuša, sa instaliranim kapacitetom od 4 MW, opština Dragaš;

V_1115_2019 - USVAJA SE  zahtev društva “Eurokos JH”  D.O.O. i  PRODUŽUJE SE rok važenja KONAČNOG odobrenja V_882_2017 od 09. februara 2017. godine modifikovan Odlukom V_1055_2018 od 15. oktobra 2018. godine za produženje izgradnje Hidroelektrane HE Restelica 3, na reci Restelica, KZ  Kruševo i Globočica, sa instaliranim kapacitetom od 2.35 MW, opština Dragaš;

V_1114_2019 - USVAJA SE  zahtev društva “Eurokos JH”  D.O.O. i  PRODUŽUJE SE rok važenja KONAČNOG odobrenja V_881_2017 od 09. februara 2017. godine modifikovan Odlukom V_1054_2018 od 15. oktobra 2018. godine za produženje izgradnje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane HE Brod 1, na reci Brod, KZ  Brod, sa instaliranim kapacitetom od 2.48 MW, opština Dragaš;

V_1113_2019 - USVAJA SE  zahtev društva “Hydro Line”  D.O.O. i  PRODUŽUJE SE rok važenja Odobrenja V_757_2016 od 28. januara. 2016. godine produžen Odlukom V_935_2018 od 29. marta 2018. godine za produženje izgradnje novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, HE Albaniku 2, sa instaliranim kapacitetom od 3.556 MW, na lokaciji „Batahir“, KZ Batahir, opština Mitrovica;

V_1112_2019 - USVAJA SE  zahtev društva “Matkos Group” D.O.O. i  PRODUŽUJE SE rok važenja Konačnog odobrenja V_934_2018 od 29. marta 2018. godine za produženje izgradnje Hidroelektrane HE Štrpce sa instaliranim kapacitetom od 5.031 MW, KZ Štrpce, opština Štrpce;

V_1111_2019 - USVAJA SE  zahtev društva “Matkos Group” D.O.O. i  PRODUŽUJE SE rok važenja Konačnog odobrenja V_759_2016 od 28. januara 2018. Godine, produžene Odlukom V_933_2018 od 29. Marta 2018. godine, za produženje izgradnje Hidroelektrane HE Sharri sa instaliranim kapacitetom od 6.453 MW, KZ Štrpce, opština Štrpce;

V_1110_2019 - USVAJA SE  zahtev društva “Hidroenergji””  D.O.O. i  PRODUŽUJE SE rok važenja konačnog odobrenja V_755_2016 od 28. januara 2016. godine produžen Odlukom V_919_2017 od 29. marta 2018. godine i modfikovan Odlukom V_919_2017 za nastavak izgradnje Hidroelektrane HE Lepenci 3, sa instaliranim kapacitetom od 9.998 MW, lokacija Slatina KZ Slatina, opština Kačanik;

V_1109_2019 - USVAJA SE  zahtev društva “Hidroenergji””  D.O.O. i  PRODUŽUJE SE rok važenja konačnog odobrenja V_754_2016 od 28. januara 2016. godine produžen Odlukom V_931_2018 od 29. marta 2018. godine za nastavak izgradnje Hidroelektrane HE Lepenac 1 sa instaliranim kapacitetom od 9.98 MW, lokacija “Kisela voda”, KZ Pustenik, opština Elez Han;

V_1108_2019 -USVAJA SE  zahtev društva “2 Korriku”  D.O.O. i  PRODUŽUJE SE rok važenja konačnog odobrenja V_880_2017 od 18. januara 2017. godine za nastavak izgradnje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od strane Hidroelektrane HE Soponica, KZ Doganaj sa instaliranim kapacitetom od 1,3 MW, opština Kačanik ;

V_1107_2019 - O konacnom odobrenju sertifikacije KOSTT AD, kao Operatera prenosnog sistema električne energije, nakon dobijanja Mišljenja br. 02/2019[1] Sekretarijata energetske zajednice (SEZ).

V_1103_2019 - ODOBRAVA se zahtev  KOSTT-a za imenovanje g. Labinot Gashi - za predsedavajućeg Vladine komisije za operativne kodove (VKOK).

V_1102_2019 - ODOBRAVA SE izmena i dopuna dokumenta „Kodeks o električnim standardima”  KOSTT-a AD

V_1101_2019 - USVAJA se zahtev KOSTT a. d. o derogaciji pravnih odredbi Mrežnog kodeksa, Kodeksa merenja, Tržišnih pravila i Licenci OSP-a

V_1100_2019 - O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije DTP „Eling", dokazala svoju podobnost za izradu projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotonaponskih panela, KZ Labljane, u opštini Peći;

V_1099_2019 - O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „EDK " DOO dokazala svoju podobnost za izradu projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotonaponskih panela, ZK Svrke, u opštini Peći;

V_1098_2019 - O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „Perlat" DOO dokazala svoju podobnost za izradu projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotonaponskih panela, ZK Svrke, u opštini Peći;

V_1097_2019 - Za izdavanje preliminarnog ovlašćenja kompanije „Jaha Extra Beton” DOO dokazala svoju podobnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotonaponskih panela, KZ Svrke, u opštini Peć;

V_1096_2019 - Za izdavanje preliminarnog ovlašćenja kompanije „Jaha Extra Beton” DOO dokazala svoju podobnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotonaponskih panela, KZ Svrke, u opštini Peć;

V_1095_2019 - Za izdavanje preliminarnog odobrenja društva „EDK“ D.O.O., dokazalo  podobnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od solarnih/fotonaponskih panela, KZ Sverrkë, u opštini Peć;

V_1094_2019 - O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „EDK " DOO dokazala svoju podobnost za izradu projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotonaponskih panela, ZK Svrke, u opštini Peći;

V_1093_2019 - O izdavanju preliminarnog odobrenja kompanije „KPOWR" DOO, dokazala svoju podobnost za izradu projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz solarnih/fotonaponskih panela, KZ Sverke, u opštini Peći;

V_1092_2019 - O ODOBRAVANJE - zahteva podnosioca zahteva S. I. za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/ fotonaponskih panela na lokaciji ul „Ilir Soba“, Opština Đakovica

V_1091_2019 - O ODOBRAVANJE zahteva Inicijative za razvoj poljoprivrede na Kosovu - IADK, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za sopstvenu potrošnju iz solarnih/ fotonaponskih panela na lokaciji Donji Svračak, KZ Svračak, Opština Vučitrn;

V_1090_2019 -O ODOBRAVANJE zahteva kompanije, N.N.“DILLI - COM”,  i PRODUŽAVA SE rok važnosti konačnog odobrenja V_869_2016 od 14.12.2016. za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HEBresane na reci Bresane, KZ Bresane, opština Dragaš;

RocketTheme Joomla Templates