Skip to main content
Njoftim per Sencen e V te Bordit 2021

Lajmërim për mbajtjen e seancës së pestë (V) të Bordit të ZRRE

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji do të mbajë seancën e tij të pestë (V) me radhë për këtë vit.  Seanca do të mbahet të mërkurën, me 27 tetor 2021, prej orës 10:00, në zyrat e ZRRE.

ZRRE njofton se për shkak të situatës pandemike të shkaktuar nga virusi COVID 19, seanca do të transmetohet drejtpërdrejt përmes profilit në facebook dhe kërkon nga të gjithë të interesuarit për pjesëmarrje që të respektojnë masat e vendosura nga Qeveria e Kosovës për mbajtjen e organizimeve publike.

Pas seancës, mediat dhe publiku do të informohen me vendimet e Bordit të ZRRE gjithashtu edhe nëpërmjet komunikatës dhe vendimeve formale që do të bëhen publike në faqen zyrtare të ZRRE www.ero-ks.org .

RENDI i DITES