Skip to main content

Seancat e Bordit

 

 


Seanca e parë (I) e Bordit te ZRRE per vitin 2024


Seanca e katërmbëdhjetë (XIV) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Seanca e trembëdhjetë (XIII) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Seanca e dymbëdhjetë (XII) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Seanca e njëmbëdhjetë (XI) e Bornit të ZRRE për vitin 2023


Seanca e dhjetë (X) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Seanca e nëntë (IX) e Bordit të ZRRE-së per vitin 2023


Seanca e tetë (VIII) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Seanca e shtatë (VII) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Seanca e gjashtë (VI) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Seanca e pestë (V) e Bordit të ZRRE për vitin 2023


Seanca e katërt (IV) e Bordit të ZRRE-së per vitin 2023


Seanca e tretë (III) e Bordit të ZRRE-së per vitin 2023


Seanca e dytë (II) e Bordit të ZRRE per vitin 2023


Seanca e parë (I) e Bordit te ZRRE per vitin 2023


Seanca e trembëdhjetë (XIII) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2022


Seanca e dymbedhjete (XII) e Bordit të ZRRE-së per vitin 2022


Seanca e nëntë (IX) e Bordit të ZRRE-së per vitin 2022


Seanca e tetë (VIII) e Bordit të ZRRE per vitin 2022


Seanca e shtatë (VII) e Bordit të ZRRE-së per vitin 2022


Seanca e gjashte (VI) e Bordit të ZRRE-së per vitin 2022


Seanca e pestë (V) e Bordit të ZRRE-së per vitin 2022


Seanca e katërt (IV) e Bordit të ZRRE-së per vitin 2022


Seanca e tretë (III) e Bordit të ZRRE-së per vitin 2022


Seanca e dytë (II) e Bordit të ZRRE per vitin 2022


Seanca e parë (I) e Bordit te ZRRE per vitin 2022


Seanca e IX e Bordit të ZRRE për vitin 2021


Seanca e VIII e Bordit te ZRRE per vitin 2021


Seanca e VII e Bordit të ZRRE për vitin 2021


Seanca e VI e Bordit të ZRRE për vitin 2021


Seanca e V e Bordit të ZRREnpër vitin 2021


Seanca IV e Bordit të ZRRE për vitin 2021


Seanca e III e Bordit të ZRRE për vitin 2021


Seanca e II e Bordit të ZRRE për vitin 2021 


Seaanca e I e Bordit të ZRRE për vitin 2021


Seanca e X e Bordit të Rregullatorit për energji për vitin 2020


Seanca e IX e Bordit të rregullatorit për energji për vitin 2020 


Seanca e VIII e Bordit të Rregullatorit për Energji për vitin 2020


Seanca e  VII e Bordit të Rregullatorit për Energji për vitin 2020


Seanca e  VI e Bordit të Rregullatorit për Energji për vitin 2020


Seanca e  V  e Bordit të Rregullatorit për Energji për vitin 2020


Seanca e  IV e Bordit të Rregullatorit për Energji për vitin 2020


Mbledhja e VIII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019


Mbledhja e VII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019


Mbledhja e VI-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019


Mbledhja e V-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019


Mbledhja e IV-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019


Mbledhja e III-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019


Mbledhja e II-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019


Mbledhja e I-rë e Bordit të ZRRE, për vitin 2019


Mbledhja e X-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e IX-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e VIII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e VII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e VI-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e V-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e IV-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e III-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e II-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e I-rë e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Takimi i tetë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017


Takimi i shtatë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017


Takimi i gjashtë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017


Takimi i pestë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017


Takimi i katër i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017


Takimi i tretë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017


Takimi i dytë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017


Takimi i parë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017


Mbledhja e XIV-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e XIII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e XII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e XI-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e X-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e IX-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e VIII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e VII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e VI-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e V-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Takimi i katërt i bordit të ZRrE -së  për vitin 2016


Takimi i tretë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2016


Takimi i dytë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2016


Takimi i parë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2016


Takimi i pestë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2015


Takimi i katër i bordit të ZRrE -së  për vitin 2015


Takimi i tretë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2015


Takimi i dytë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2015


Takimi i parë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2015