Calendar

  CP by PSD TO HTML

Sezoni 2012/2013
Vendimi V_484_2012 Tarifat  2012-2013 NQ Termokos
Të ardhurat e lejuara për NQ Termokos sezoni 2012-2013
Përcaktimi I tarifave NQ Termokos 2012-2013
Vendimi V_485_2012 Tarifat 2012-2012 NQ Gjakova

Sezoni 2011/2012
Vendim V_385_2011 - Tarifat për NQ Termokos sezoni ngrohjes 2011 -  2012
Vendim V_386_2011 - Tarifat për NQ Gjakova sezoni i ngrohjes 2011 - 2012

Të ardhurat e lejuara për NQ Gjakova sezoni i ngrohjes 2011 - 2012
Përcaktimi i tarifave për NQ Gjakova sezoni i ngrohjes 2010 - 2011 

Sezoni 2010/2011
Vendim V_331_2010 
Përcaktimi i të ardhurave të lejuara për NQ Gjakova sh.a. sezoni i ngrohjes 2010 - 2011
Përcaktimi i tarifave për NQ Gjakova sh.a. sezoni i ngrohjes 2010 - 2011
Tabela e tarifave për NQ Gjakova sh.a. sezoni i ngorhjes 2010 - 2011
Vendim V_330_2010 
Përcaktimi i të ardhurave të lejuara për NQ Termokos sh.a. sezoni i ngrohjes 2010 - 2011
Përcaktimi i tarifave për NQ Termokos sh.a. sezoni i ngrohjes 2010 - 2011
Tabela e tarifave për NQ Termokos sh.a. sezoni i ngorhjes 2010 - 2011

Sezoni 2008/2009
Njoftimi
Udhëzimi I_06 me anekset 1 dhe 2
Udhëzimi I_07 me anekset 1 dhe 2
Plani implementues
Tarifat për NQ Termokos
Tarifat për NQ Gjakova


Viti 2007/2008
 
Njoftimi
Udhëzimi I_04_2007 me anekset 1 dhe 2
Udhëzimi I_05_2007 me anekset 1 dhe 2
Plani implementues
Tarifat për NQ Termokos 
Tarifat për NQ Gjakova
 
Viti 2006/2007
Njoftimi
Udhëzimi I_02_2006 me anekset 1 dhe 2
Udhëzimi I_03_2006 me anekset 1 dhe 2
Plani implementues
Tarifat për NQ Termokos
Tarifat për NQ Gjakova
 
Tarifat për NQ Termomit
Tarifat për NQ Zvecan

RocketTheme Joomla Templates