Skip to main content
13.06.2022

OBAVEŠTENJE

Regulatorni ured za energiju (RUE) obaveštava sve zainteresovane strane da je u skladu sa nadležnostima i obavezama utvrđenim u Zakonu o energetskom regulatoru, odlučio u javnoj konsultaciji na zvaničnoj elektronskoj stranici RUE-a www.ero-ks.org, dokument u vezi sa Principima utvrđivanja tarifa za korišćenje i taksi za priključenje na distributivni sistem. RUE poziva sve strane da daju svoj doprinos kroz komentare poslate sa naslovom “Komentari o principima utvrđivanja tarifa za korišćenje i taksi za priključenje na distributivni sistem” do utorka, 28. juna 2022 u 16:00 časova, na elektronsku adresu info@ero‐ks.org ili na poštansku adresu Ul. Bekim Fehmiu sprat 2, 10000 Priština, Kosovo.

 

PRINCIPI O UTVRĐIVANJU TARIFA ZA KORIŠĆENJE I TAKSI ZA PRIKLJUČENJE NA SISTEM DISTRIBUCIJE