Skip to main content
06.20.2022

OBAVEŠTENJE!

Regulatorni ured za energiju je učestvovao na seminaru „Uspostavljanje tržišnih mehanizama i segmenata za razmenu energije“, u Atini od 15. do 17. juna 2022. godine, u organizaciji NARUC/USAID-a.
Na ovoj radionici, u okviru inicijative spajanja tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi, bili su prisutni i energetski regulatori Kosova, Albanije, Severne Makedonije i Grčke.
Grčka je sa glavnim akterima u energetskom sektoru, koji su bili aktivni deo spajanja tržišta sa drugim zemljama EU-a, podelila svoja iskustva i izazove tokom spajanja tržišta sa Italijom i Bugarskom.
G. Ymer Fejzullahu je u svojoj uvodnoj reči naglasio značaj integracije tržišta i njene prednosti, koristi koje dolaze za bolje korišćenje proizvodnih kapaciteta, podsticanje konkurencije na energetskim tržištima i ekonomski rast zemalja učesnica, otvarajući put i za privlačenje investicija u privatnom sektoru.
Ova inicijativa NARUC-a ima za cilj da pruža podršku zemljama jugoistočne Evrope za međusobno razvoj tržišta, spajanje sa evropskim tržištem, rast učinka energetskog tržišta u regionu, povećanje bezbednosti snabdevanja, povećanje likvidnosti, transparentnosti, efikasnosti i socijalnog blagostanja.