Skip to main content

Plan rada RUE-a

Plan rada definiše strateške orijentacije RUE-a za određene periode i generalno je dato: misija, mandat, ciljevi i organizacija RUE; pruža pregled strukture i perspektive razvoja u energetskom sektoru na Kosovu; identifikuje izazove sa kojima se RUE suočava u odnosu na ciljeve i strateške faktore koji bi uticali na prevazilaženje ovih izazova; precizira projekte i utvrđuje strategije i inicijative za taj finansijski period; definiše resurse potrebne za sprovođenje planiranih projekata i inicijativa; sadrži detaljne finansijske predviđanja za odgovarajuće planirane periode.

Plan učinka za 2021 godinu

Plani i punës 2020-2022