Skip to main content
 • 18.08.2023
  Konsultim Publik_Modeli i Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se pas pranimit nga KOSTT, ka vendosur në konsultim publik draft dokumentin Modeli i Tregut te Energjise Elektrike te Kosoves.

  ZRRE fton të gjithë të interesuarit që komentet e tyre lidhur me këtë dokument, ti paraqesin, deri me 01 shtator 2023, në adresën info@ero-ks.org.  

  Po ashtu komentet mund të dërgohen edhe në adresën postare të ZRRE-së:

 • 18.08.2023
  KOMUNIKATË

  Seanca e tetë (VIII) e Bordit të ZRRE

   

  Sot, më 18 gusht 2023, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji e Kosovës (ZRRE) ka  mbajtur seancën e tetë me radhë për ketë vit.

 • 18.08.2023
  Konsultim Publik_Rregullat e Tregut

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se pas pranimit nga KOSTT, ka vendosur në konsultim publik draft dokumentin Rregullat e Tregut.

  ZRRE fton të gjithë të interesuarit që komentet e tyre lidhur me këtë dokument, ti paraqesin, deri me 01 shtator 2023, në adresën info@ero-ks.org.  

 • 16.08.2023
  Mbledhja e tetë (VIII) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2023

  Ju njoftojmë se me datë 18.08.2023, ora 14:00, do të mbahet Mbledhja e tetë (VIII) e Bordit të ZRRE-së.

   

   

  RENDI I DITËS

   

   

   

 • 27.07.2023
  Konsultim Publik

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), njofton të gjitha palët se, duke u mbështetur në plotësim të dispozitave të dalura nga Rregullat e ALPEX dhe Procedurat, ALPEX SH.A ka përgatitur draft dokumentet si më poshtë, të cilat ZRRE I ka pranuar si propozim per aprovim, dhe të njejtat i vendos në diskutim publik.