Skip to main content
 • 08.09.2022
  Mbledhja e dhjetë (X) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2022

   

  Ju njoftojmë se ditën e Premte, datë 29.07.2022, ora 10:00, do të mbahet seanca e dhjetë (X) e Bordit të ZRRE-së, sipas këtij rendi dite:

  Agjenda

 • 22.07.2022
  NJOFTIM PER MEDIA

  Më 19 korrik 2022, Furnizuesi i energjisë elektrike, i ngarkuar me obligimin e shërbimit publik si Furnizues me Shërbim Universal (FShU/KESCO), ka paraqitur kërkesë zyrtare tek ZRrE për hapjen e Shqyrtimit të jashtëzakonshëm të Të Hyrave të Lejuara Maksimale për FShU. FShU, kërkesën e tij e mbështetë në operimin nën kosto, si rezultat i mungesës së subvencionit të zotuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe trendit në rritje të çmimeve në tregjet me shumicë të energjisë elektrike.

 • 19.07.2022
  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), sot priti në takim grupin Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës 

  ZRRE sot ka mbajtur një takim të përbashkët me grupin Parlamentarë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës , të cilët, për së afërmi u njoftuan rreth zhvillimeve  në sektorin e energjisë.

 • 13.07.2022
  Njoftim!

  Zyra e Rregullatorit për Energji ju njofton e ka publikuar për diskutim publik draft Planin Zhvillimor të Ndërmarrjes N.P Termokos Sh. A.  ZRRE fton të gjitha palët e interesuara që komentet e tyre për Planin Zhvillimor të N.Q Termokos t’i dërgojnë deri me 28 korrik 2022 në adresën info@ero-ks.org.

   

 • 07.07.2022
  KOMUNIKATË

  Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji ZRrE, priti në takim përfaqësuesit e Sfidës së Korporatës së Mijëvjeçarit MCC