Calendar

  CP by PSD TO HTML

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), në mbledhjen e tij të dytë (II) për këtë vit, të mbajtur me 15 shkurt 2019, ka marrë vendimin final për Certifikimin e Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST – KOSTT).
Sipas Nenit 3 të Rregullores së Energjisë Elektrike, ZRRE-ja ka marrë parasysh maksimalisht komentet e Sekretariatit të dhëna ndaj vendimit të saj përfundimtar lidhur me Certifikimin e KOSTT-it dhe bazuar në këtë Rregull po publikon vendimin e saj përfundimtar së bashku me Opinionin e Sekretariatit.

Vendimi i ZRRE -së

Opinioni i SKE

RocketTheme Joomla Templates