Skip to main content

Tarife za električnu energiju

Cena energije za kućne kupce sastoji se od sledećih komponenti:

• Cena proizvodnje električne energije,
• Uvozna cena električne energije
• Cena korišćenja mreže
• Opterećenja prenosne i distributivne mreže,
• Opterećenja distributivne mreže
• Cena energije proizvedene iz obnovljivih izvora,

Tarife za struju predstavljene su na sledećem linku