Skip to main content

Transmetimi

Sistemi i transmetimit në Kosovë, operohet nga KOSTT që është përgjegjës për sigurinë dhe besueshmërinë e operimit të sistemit elektroenergjetik. Rrjeti i transmetimit ka kapacitete të mjaftueshme për të përballuar rrjedhat e energjisë në sistem.

Rrjeti i transmetimit të sistemit elektroenergjetik të Kosovës është i ndërlidhur mirë me sistemin rajonal dhe Evropian përmes linjave interkonektive me:

  • Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë – me linja 400 kV;
  • Shqipërinë dhe Serbinë – me linja 220 kV; dhe
  • Serbinë - me dy linja 110 kV.

 

Rrjeti i Transmetimit RKS